Дуальна освіта

      Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти регламентується Положенням про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (http://osvita.kpi.ua/node/168). За погодженням з суб’єктом господарювання за ОПП може бути організовано навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти для здобувачів вищої освіти, які навчаються за очною формою навчання й виявили особисте бажання, а також пройшли відбір у суб’єкта господарювання, що володіє ресурсами, необхідними для здійснення практичного навчання здобувачів вищої освіти на робочому місці в поєднанні з виконанням посадових обов’язків відповідно до трудового договору, з метою набуття останніми досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптації в умовах реальної професійної діяльності.

 Договори про дуальну освіту

КП "Київтеплоенерго"  Завантажити
ПАТ "ДТЕК Київські електромережі"  Завантажити
ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі"  Завантажити
ПАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго"  Завантажити