Наказ № 423/2с від 29.04.2014 р.

Кафедра електромеханіки теми бакалаврських дипломних робіт на 2014 рік напрям підготовки - 6.050702 - «Електромеханіка» освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр електромеханіки

Навчальна група ЕМ-01

по спеціальності електричні машини і апарати


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи Вчені ступень та звання, прізвище й ініціали керівника ДР
112. Безязиченко Владислав Русланович Спрямований синтез однообмоткових електромеханічних дезінтеграторів з повним використанням активного об’єму робочої камери (ДР) Асистент Котлярова В.В.
113. Василенко Павло Геннадійович Інноваційний синтез гібридних електромеханічних систем типу «мотор-колесо» з безпазовою магнітною системою (ДР) Асистент Гайдаєнко Ю.В.
114. Василець Микола Григорович Генетичний аналіз та інноваційний синтез гібридних крокових двигунів з подвійною активною поверхнею (ДР) Асистент Гайдаєнко Ю.В.
115. Власюк Максим Миколайович Інноваційний синтез та порівняльний аналіз плоских електромеханічних дезінтеграторів з різною топологією активних частин. Ч. 1. (Комплексна ДР) Асистент Котлярова В.В.
116. Гуменюк Артем Олександрович Двигун постійного струму в системі керування сільськогосподарського робота (ДР) Доц., к.т.н Чумак В.В.
117. Давиденко Володимир Олексійович Особливості пошкоджень та ремонту електричних машин змінного струму рухомого складу залізниці (ДР)
Доц. к.т.н. Давидов О.М.
118. Євдокименко Артем Олександрович Енергозберігаючі режими частотного пуску асинхронного двигуна (ДР) Доц. к.т.н. Реуцький М.О.
119. Жук Сергій Олександрович Дослідження характеристик універсального колекторного двигуна постійного струму з послідовним збудженням приводу кутошліфувальної машини (ДР) Асистент Коваленко М.А.
120. Кравчук Владислав Анатолійович Дослідження характеристик універсального колекторного двигуна постійного струму з послідовним збудженням приводу пилососу (ДР) Асистент Коваленко М.А.
121. Макейкін Іван Сергійович Капсульний гідрогенератор потужністю 22 МВт (ДП) Ст. викладач Цивінський С.С.

 

Навчальна група ЕМ-02


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи Вчені ступень та звання, прізвище й ініціали керівника ДР

122. Гончар Ростислав Анатолійович Генетична програма структуроутворення гібридних електромеханічних дезінтеграторів багатофакторної дії (ДР)
Асистент Котлярова В.В.
123. Євгененко Ігор Олегович Дослідження характеристик універсального колекторного двигуна постійного струму з послідовним збудженням приводу електродрилі (ДР) Асистент Коваленко М.А.
124. Ємець Віталій Ігорович Розшифровка генетичної програми класу універсальних колекторних двигунів для перфораторів в межах домінуючого Виду (ДР) Асист, к.т.н. Шиманська А.А.
125. Ляшенко Сергій Сергійович Тестова індукційна діагностика ротора короткозамкнених асинхронних двигунів при центробіжному способі виготовлення (ДР) Асистент Коваленко М.А.
126. Мудрик Артур Анатолійович Синхронний двигун потужністю 800 кВт (ДП) Ст. викладач Цивінський С.С.
127. Озімінський Володимир Олегович Синтез та інноваційний аналіз генетичної програми функціонального класу електродвигунів з котким ротором (ДР) Проф. д.т.н. Шинкаренко В.Ф.
128. Пантюх Олексій Михайлович Генетичний аналіз гібридних розподілених обмоток електромеханічних перетворювачів енергії (ДР) Асистент Гайдаєнко Ю.В.
129. Пігурський Олександр Володимирович Інноваційний синтез та порівняльний аналіз плоских електромеханічних дезінтеграторів з різною топологією активних частин. Ч. 2. (Комплексна ДР) Асистент Котлярова В.В.
130. Полелюк Олександр Олександрович Розрахунок і аналіз робочих властивостей асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором потужністю 5,5 кВт по критерію мінімуму сумарних втрат (ДР) Доц. к.т.н. Анпілогов М.Г.
131. Пташніков Семен Сергійович Робочі властивості асинхронного двигуна при відключенні однієї фази напруги живлення (ДР) Ст. викладач Дубчак Є.М.
132. Семенов Ілля Ігорович Пускові та робочі властивості асинхронного двигуна при зміні кількості полюсів обмотки статора (ДР) Ст. викладач Дубчак Є.М.
133. Сидорчук Дмитро Анатолійович Пускові та робочі властивості асинхронного двигуна при заміні проводу обмотки статора (ДР) Ст. викладач Дубчак Є.М.
134. Хом'як Павло Мирославович Вплив ексцентриситету ротора на вібрацію асинхронного двигуна (ДР) Асист, к.т.н. Гераскін О.А.
135. Шульга Антон Володимирович Вплив ушкоджень білячої клітки ротора на вібрацію асинхронного двигуна (ДР) Асист, к.т.н. Гераскін О.А.

 Скачати Наказ № 423/2с від 29.04.2014 р.