Наказ № 1085-С від « 8 » квітня 2019 р.

Кафедра електромеханіки
теми бакалаврських дипломних робіт (проектів)
напрям підготовки 6.050702 - «Електромеханіка»
Електричні машини і апарати

Навчальна група Ее-с51


п\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи (проекту) бакалавра Посада, вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали керівника ДР (ДП) Рецензент
1. Важницька Валерія Дмитрівна Двокоординатний електропривод скануючої оптичної системи (ДР) Доцент, к.т.н.
Реуцький М.О.
 
2. Кужба Михайло Андрійович Розробка трикоординатного електромеханічного пристрою. Ч.1 Методологічна частина (ДР) Доцент, к.т.н.
Коваленко М.А.
 
3. Матвєєв Денис Валерійович Безколекторний двигун постійного струму для літального апарата (ДР) Асистент
Монахов Є.А.
 
4. Мироненко Артем Юрійович Силовой трансформатор потужністю 2500 кВА з захистом від міжфазних коротких замикань (ДР) Доцент, к.т.н.
Шиманська А.А.
 
5. П`ятаков Костянтин Романович Дослідження режимів роботи безколекторного двигуна постійного струму малої потужності (ДР) Асистент
Монахов Є.А.
 
6. Тищенко Максим Віталійович Розробка трикоординатного електромеханічного пристрою. Ч.2 Електромеханічна частина (ДР) Асистент
Котлярова В.В.
 
7. Фальченко Максим Юрійович Динамічні процеси в однофазному магнітоелектричному лінійному генераторі зворотно-поступального руху (ДР) Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
 

 

 Скачати Наказ № 1085-С від 8.04.2018 р.

Наказ № 1086-С від « 8 » квітня 2018 р.

Кафедра електромеханіки
теми бакалаврських дипломних робіт (проектів)
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,
освітня програма (спеціалізація): Електричні машини і апарати

Навчальна група Ем-г61-2


п\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи (проекту) бакалавра Посада, вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали керівника ДР (ДП) Рецензент
1. Білоус Дмитро Михайлович  Однофазний асинхронний мікродвигун з пусковою та робочою ємністю (ДР)  Асистент
Котлярова В.В.
 
2.  Гіжицький Назар Володимирович  Робочі та механічні характеристики асинхронного двигуна при частотному регулюванні швидкості обертання (ДР)  Доцент, к.т.н.
Галіновський О.М.
 
3.  Гончарук Антон Олександрович  Розробка електромеханічного демонстраційного стенду (ДР)  Доцент, к.т.н.
Коваленко М.А.
 
4.  Тітенко Ярослав Анатолійович  Асинхронний двигун приводу вентилятора для метрополітену (ДР)  Ст. викладач
Дубчак Є.М.
 

Навчальна група Ем-г62-2


п\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломної роботи (проекту) бакалавра Посада, вчена ступінь, звання, прізвище та ініціали керівника ДР (ДП) Рецензент
1.  Ковтун Владислав Леонтійович  Виконавчий асинхронний двигун з порожнистим немагнітним ротором (ДР)  Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
 
2.  Тарнавський Володимир Анатолійович  Асинхронний двигун приводу вентилятора деревообробного цеху (ДР)  Ст. викладач
Дубчак Є.М.
 
3.  Татарінов Костянтин Михайлович  Підвищення надійності демпферної обмотки синхронного генератора (ДР)  Доцент, к.т.н.
Гераскін О.А.
 
4.  Федоренко Ігор Васильович  Модернізація електромагніта аретуючого пристрою поворотного механізму (ДР)  Доцент, к.т.н.
Реуцький М.О.
 

 Скачати Наказ № 1086-С від 8.04.2018 р.