Наказ № 941-С  від  « 21 » березня 2019 р.

Кафедра електромеханіки
теми магістерських дисертацій студентам 6 курсу ОС "магістр", які захищаються У ТРАвні 2019 року
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Спеціалізація «Електричні машини і апарати»
Навчальна група ЕМ-71мн


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації магістра Посада, вчена ступень, звання, прізвище й ініціали керівника МД Анотація / Повний текст
1. Стулішенко Андрій Сергійович Високочастотні процеси в електричних машинах зі всипними обмотками при погіршенні стану ізоляційної конструкції Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
pdf
2. Худотеплий Роман Михайлович Дослідження двигунів постійного струму з неявнополюсним статором для стартерів великовантажних транспортних засобів Професор, д.т.н.
Васьковський Ю.М.
 pdf

Наказ № 941-С від « 21 » березня 2019 р.