Г Р А Ф І К
захисту магістерських дисертацій
на здобуття ступіня “магістр”

за освітньо-професійною програмою підготовки
спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
спеціалізація – Електричні машини і апарати

ВІДБУДЕТЬСЯ

23 грудня 2020 р. о 12.00  ауд. 118-20

 

Попередній захист відбудиться 16.12.2020 14:00 онлайн