Г Р А Ф І К
захисту бакалаврських робіт

за освітньо-професійною програмою підготовки
спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
спеціалізація – Електричні машини і апарати

ВІДБУДЕТЬСЯ

18 червня 2024 р. о 13.00  аудіторія 118-20

20 червня 2024 р. о 13.00  аудіторія 118-20

21 червня 2024 р. о 13.00  аудіторія 118-20

 

Попередній захист

відбудиться 10.червня.2024 10:00 онлайн

Г Р А Ф І К
захисту магістрів

за освітньо-професійною програмою підготовки
спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
спеціалізація – Електроенергетика та електромеханіка

ВІДБУДЕТЬСЯ

18 червня 2024 р. о 11.00  аудіторія 118-20

Попередній захист

відбудиться 10.червня.2024 10:00 онлайн