Г Р А Ф І К
захисту бакалаврських робіт

за освітньо-професійною програмою підготовки
спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
спеціалізація – Електричні машини і апарати

ВІДБУДЕТЬСЯ

14 червня 2021 р. о 14.00  онлайн

16 червня 2021 р. о 14.00  онлайн

 

Попередній захист

відбудиться 9.червня.2021 10:00 онлайн