Залучення здобувачів другого магістерського рівня до науково-дослідної роботи

Участь у Всеукраїнськіх конкурсах наукових робіт  Перейти
Перелік публікацій студентів у періодичних виданнях та матеріалах конференцій  Завантажити
Перелік українських видань, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus та Web of Science  Перейти
Рекомендований перелік фахових видань  Завантажити
Перелік періодичних видань та конференцій, у яких здобувачі можуть публікувати свої результати  Завантажити

 

Акти впровадження результатів розробки лабораторних стендів у освітній процес

 АКТ впровадження в освітній процес № 1/2021  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 1/2020  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 1/2019  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 2/2019  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 1/2018  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 2/2018  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 3/2018  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 4/2018  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 1/2017  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 1/2016  Завантажити

 

Впровадження НТП в освітній процес

№ з/п Вид НТП Тематика Автори НТП Номер та дата акту впровадження Назва курсу, в який впроваджено, форма впровадження
1 Нова техніка (стенд «Магнітоелектричний синхронний генератор з аксіальним магнітним потоком») Ініціативна тема «Керовані магнітоелектричні перетворювачі», д/р № 0118U00532;
тематика дипломних робіт
Чумак В.В.,
Монахов Є.А.,
Матвєєв Д.В.,
П’ятаков К.Р.,
Фальченко М.Ю.,
Ковтун В.Л.

14.06.2022 р.

Завантажити

«Електричні машини систем автоматики»
(лабораторні)
 2  Новий метод та методика Тематика дипломної роботи «Механічні напруження в елементах асинхронного двигуна при наявності ушкоджень його конструкції» Гераскін О.А.,
Нестеренко Д.С.

14.06.2022 р.

Завантажити

«Методи та засоби автоматизованого проєктування електричних машин» (комп’ютерний практикум)
 3  Новий метод, нова методологія, нова теорія Ініціативна тема «Генетична організація і еволюція електромеханічних об’єктів з адаптивною геометрією активної зони», д/р № 0120U105525;
дослідницька робота за тематикою дипломних робіт «Топологічні і геометричні гібриди в структурній організації і технічній еволюції електричних машин»
 Шинкаренко В.Ф.,
Давиденко В.В.,
Мирошниченко В.В.

28.12.2021 р.

Завантажити

«Основи інноваційного синтезу електромеханічних систем» (лекції);
«Основи теорії структур електромеханічних систем» (лекції, практичні);
«Спеціальні електричні машини» (КР);
«Моделювання електромеханічних систем» (лекції, практичні, курсова робота);
«Основи системної електромеханіки» (лекції).
 4  Новий метод, нова методика, нова техніка (експериментальний стенд для дослідження одно- і двообмоткових електромеханічних дезінтеграторів багатофакторної дії на основі 2-х виготовлених експериментально-дослідних зразків ЕМД багатофакторної дії) Ініціативна тема «Удосконалення існуючих різновидів і спрямований синтез нових конкурентоспроможних електромеханічних дезінтеграторів багатофакторної дії», д/р № 0118U002111 Шинкаренко В.Ф.,
Котлярова В.В.

14.06.2022 р.

Завантажити

«Моделювання електромеханічних систем» (лекції, практичні);
«Моделювання електромеханічних систем. КР» (курсова робота);
«Спеціальні електричні машини» (лекції, практичні, КР);
«Основи наукових досліджень» (лекції, практичні);
«Основи інноваційного синтезу електромеханічних систем» (лекції);
«Основи системної електромеханіки» (лекції).
 5  Нова техніка (експериментальний стенд для дослідження високошвидкісних універсальних колекторних двигунів та їх комплексів) Ініціативна тема «Використання частотних характеристик для оцінки стану ізоляції обмоток електричних машин», д/р № 0118U000543;
тематика дипломної роботи «Експериментальний стенд для дослідження малопотужного електроінструменту»
Коваленко М.А.,
Педан Р.В.

14.06.2022 р.

Завантажити

«Монтаж та експлуатація електричних машин»,
«Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації – 2»,
«Виробничі комплекси»,
«Безконтактні регульовані електричні машини»,
«Електричні машини систем автоматики» (практичні, лабораторні)
 6  Нова техніка (демонстраційний стенд) Ініціативна тема «Використання частотних характеристик для оцінки стану ізоляції обмоток електричних машин», д/р № 0118U000543;
тематика дипломної роботи «Розробка електромеханічного демонстраційного стенду
Коваленко М.А.,
Гончарук А.О.

14.06.2022 р.

Завантажити

«Безконтактні регульовані електричні машини»,
«Електричні машини систем автоматики» (практичні, лабораторні)
 7  Нова техніка (електромеханічний комплекс) Ініціативна тема «Керовані магнітоелектричні перетворювачі», д/р № 0118U00532;
науково-практична діяльність за тематикою дипломних робіт «Розробка трикоординатного електромеханічного пристрою»
Коваленко М.А.,
Котлярова В.В.,
Кужба М.А.,
Тищенко М.В.

14.06.2022 р.

Завантажити

«Безконтактні регульовані електричні машини»,
«Електричні машини систем автоматики» (практичні, лабораторні)

 

 Участь студентів у виконанні НДР
за проблематикою структурно-системних досліджень в електромеханіці

НДР ПІБ студента (вид атестац. роботи) Підтверджувальні документи
1 Системні дослідження явища ізотопії в структурній організації і еволюції електромеханічних перетворювачів енергії

Місан Назар Андрійович (дипл. робота -2019; маг. дисертація -2021)

Лихогуб Анна Павлівна (дипл.робота – 2020)
Кривоколеснікова Анна Василівна (дипл. робота -2023).

Рамковий договір про співпрацю між КПІ ім. Ігоря Сікорського і Асоціацією польських електриків (SEP) № 1600/37-м від 06.09.2019 р.
Звіт за виконання ініціативної НДР кафедри (номер держ. реєстрації 0117U002563).
2 Використання технологій інноваційного синтезу при створенні самодіючих мотор-шпинделів Давиденко Владислав Володимирович
(дипл. робота -2021; маг. дисертація-2023);
Мирошниченко Владислав Валерійович (дипл. робота -2021; маг. дисертація -2023);
Любарець Андрій Павлович (маг.дисертація - 2022).
Програма Українсько-словацьких науково-дослідних проєктів.
Договір між КПІ ім. Ігоря Сікорського і МОН України № М/26 – 2022 від 23.05.2022 р.
Звіт про науково дослідну роботу «Використання технологій інноваційного синтезу при створенні самодіючих мотор-шпинделів» (етап №1)» (додаток Б). Державний реєстраційний номер: 0122U200099.