Залучення здобувачів другого магістерського рівня до науково-дослідної роботи

Участь у Всеукраїнськіх конкурсах наукових робіт  Перейти
Перелік публікацій студентів у періодичних виданнях та матеріалах конференцій  Завантажити
Перелік українських видань, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus та Web of Science Перейти
Рекомендований перелік фахових видань Перейти
Перелік періодичних видань та конференцій, у яких здобувачі можуть публікувати свої результати у 2022р  Завантажити

 

Акти впровадження результатів розробки лабораторних стендів у освітній процес

 АКТ впровадження в освітній процес № 1/2021  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 1/2020  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 1/2019  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 2/2019  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 1/2018  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 2/2018  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 3/2018  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 4/2018  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 1/2017  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 1/2016  Завантажити

 Участь студентів у виконанні НДР
за проблематикою структурно-системних досліджень в електромеханіці

НДР ПІБ студента (вид атестац. роботи) Підтверджувальні документи
1 Системні дослідження явища ізотопії в структурній організації і еволюції електромеханічних перетворювачів енергії

Місан Назар Андрійович (дипл. робота -2019; маг. дисертація -2021)

Лихогуб Анна Павлівна (дипл.робота – 2020)
Кривоколеснікова Анна Василівна (дипл. робота -2023).

Рамковий договір про співпрацю між КПІ ім. Ігоря Сікорського і Асоціацією польських електриків (SEP) № 1600/37-м від 06.09.2019 р.
Звіт за виконання ініціативної НДР кафедри (номер держ. реєстрації 0117U002563).
2 Використання технологій інноваційного синтезу при створенні самодіючих мотор-шпинделів Давиденко Владислав Володимирович
(дипл. робота -2021; маг. дисертація-2023);
Мирошниченко Владислав Валерійович (дипл. робота -2021; маг. дисертація -2023);
Любарець Андрій Павлович (маг.дисертація - 2022).
Програма Українсько-словацьких науково-дослідних проєктів.
Договір між КПІ ім. Ігоря Сікорського і МОН України № М/26 – 2022 від 23.05.2022 р.
Звіт про науково дослідну роботу «Використання технологій інноваційного синтезу при створенні самодіючих мотор-шпинделів» (етап №1)» (додаток Б). Державний реєстраційний номер: 0122U200099.