КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ -

перша в Україні кафедра електромеханічного профілю

     Кафедра ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ - одна з базових кафедр ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського, готує фахівців для роботи на підприємствах і в наукових організаціях за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізацією "Електричні машини і апарати".

Кафедра готує спеціалістів:

  • з розробки та експлуатації електромеханічних комплексів для систем генерування електроенергії (АЕС, ТЕС, автономних систем), а також для систем передачі і споживання електроенергії на промислових підприємствах, з застосуванням сучасних ресурсоенергозбережних технологій та використанням новітніх діагностичних засобів щодо електромеханічних перетворювачів енергії -електричних генераторів та двигунів, а також трансформаторів та електричних апаратів різноманітного призначення;
  • з розробки, виробництва та експлуатації електричних машин та апаратів загального і спеціального призначення;
  • з наукових досліджень, проектування та впровадження сучасних електромеханічних та електромеханотронних систем (мікромашин, електромеханічних засобів автоматики, електромеханічних систем спеціального та технологічного призначення та ін.).

За спеціалізацією "Електричні машини і апарати" студенти-електромеханіки отримують необхідні знання і уміння для розв'язання як типових, так і нестандартних пошукових задач інноваційної спрямованості, що надає їм можливість приймати безпосередньо участь у пошукових дослідженнях, створенні принципово нових типів електричних машин та їх патентуванні.

Кафедра має високорозвинену лабораторну базу, сучасну комп'ютерну техніку з виходом в мережу INTERNET.

Високий рівень підготовки фахівців забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри, в складі трьох професорів і докторів наук та сьоми доцентів, кандидатів технічних наук.

Починаючи з молодших курсів, у підготовці майбутніх фахівців використовуються новітні досягнення з генетичної та структурної електромеханіки, електронної, напівпровідникової та мікропроцесорної техніки при широкому практичному застосуванні сучасних комп'ютерних технологій.

Випускники кафедри працюють у науково-дослідних та проектних організаціях і КБ, на промислових підприємствах у галузі постачання та використання електроенергії, а також в структурах середнього та великого бізнесу.