Наказ № 4107-С  від  « 7 » листопада 2018 р.

Кафедра електромеханіки
теми магістерських дисертацій студентам 6 курсу ОСвітнього ступеня "магістр",
які захищаються У грудні 2018 року
спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
освітня програма (Спеціалізація):

«Електричні машини і апарати»
Навчальна група ЕМ-71мп


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації магістра Посада, вчена ступень, звання, прізвище й ініціали керівника МД Анотація / Повний текст
1.  Бурлуцький Артур Дмитрович  Режими енергозбереження при експлуатації асинхронного двигуна в приводі ескалатора метрополітену Старш.викладач
Дубчак Є.М.
pdf
2.  Герасименко Євгеній Олександрович  Мікродвигун з постійними магнітами для приводу гвинтів квадрокоптера Доцент, к.т.н.,
Гайденко Ю.А.
pdf
3.  Дзядик Тетяна Миколаївна  Підвищення ефективності високовольтного індукційного котла для котеджних будинків Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
pdf
4.  Добридник Тарас Русланович  Сервісний реверсивний двигун постійного струму з серієсним збудженням. Доцент, к.т.н.,
Реуцький М.О.
pdf
5.  Іванов Олег Андрійович  Оптимізація пуску асинхронного двигуна з фазним ротором приводу ескалатора метрополітену Старш.викладач
Дубчак Є.М.
pdf
6.  Ігнатюк Євген Станіславович  Комплексна діагностика шихтованих осердь електричних машин Доцент, к.т.н.,
Чумак В.В.
pdf
7.  Канівець Денис Анатолійович  Оптимізація пускових режимів генератора-двигуна СВО 733/130-36 Доцент, к.т.н.,
Цивінський С.С.
pdf
8.  Кирилюк Олександр Володимирович  Обґрунтування технічних рішень щодо покращення теплового стану гідрогенератора СГК-538/160-70 Доцент, к.т.н.,
Цивінський С.С.
pdf
9.  Ковальчук Дмитро Сергійович  Авіаційний електрогенератор постійного струму для живлення бортових систем пасажирського літака Професор, д.т.н.,
Васьковський Ю.М.
pdf
10.  Котомов Геннадій Олександрович  Електромашинний підсилювач поперечного поля потужністю 1,7 кВт Доцент, к.т.н.
Реуцький М.О.
pdf
11.  Кречик Олександр Олександрович  Узагальнена система діагностичних ознак ушкоджень обертових електричних машин. Доцент, к.т.н.,
Гераскін О.А.
pdf
12.  Маляр Ірина Віталіївна  Оптимізація безконтактної електромагнітної муфти. Доцент, к.т.н.
Шиманська А.А.
pdf
13.  Рябуха Андрій Ігоревич  Розробка експериментального стенду для дослідження синхронної машини Доцент, к.т.н.,
Коваленко М.А.
pdf
14.  Рябченко Дмитро Олександрович  Розробка експериментального стенду для дослідження крокового двигуна Доцент, к.т.н.,
Коваленко М.А.
pdf
15.  Самойленко Андрій Віталійович  Інноваційний синтез асинхронних машин з покращеними питомими показниками Зав.каф. д.т.н., професор,
Шинкаренко В.Ф.
pdf
16. Самчук Богдан Русланович Удосконалена автоматизована методика розрахунку асинхронних машин з короткозамкненим ротором Доцент, к.т.н.,
Галіновський О.М.
 
17. Скуратовський Ілля Петрович Аналіз роботи асинхронного двигуна потужністю 5000 кВт при виникненні дефектів в обмотці короткозамкненого ротора. Доцент, к.т.н.,
Гайденко Ю.А.
 
18. Татевосян Анастас Арменович Перевірка якості проектування електричної машини змінного струму. Доцент, к.т.н.,
Гераскін О.А.
 
19. Тимофєєва Ірина Андріївна Систематизована генетична база даних класу потужних тягових асинхронних двигунів. Доцент, к.т.н.,
Шиманська А.А.
 
20. Труханов Олег Валерійович Режими роботи безконтактного двигуна постійного струму з постійними магнітами Доцент, к.т.н.,
Коваленко М.А.
 
21. Якимів Іван Михайлович Структурне передбачення та інноваційний синтез електромеханічних об’єктів за генетичними програмами електромагнітних ізотопів Зав.каф. д.т.н., професор,
Шинкаренко В.Ф.
 

Наказ № 4107-С від « 7 » листопада 2018 р.