Наказ № 3923-С  від  « 15 » листопада 2019 р.

Кафедра електромеханіки
теми магістерських дисертацій
Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
освітня програма (Спеціалізація): «Електричні машини і апарати»
Навчальна група ЕМ-81мп


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації магістра Посада, вчена ступень, звання, прізвище й ініціали керівника МД Рецензент Анотація / Повний текст
1. Бурлаков Анатолій Сергійович Електродвигун мотор-колеса для приводу гіроборда. Доцент, к.т.н.
Коваленко М.А.
Доц., к.т.н., доц.
Король Сергій Вікторович
pdf
2. Воблікова Анастасія Олексіївна Дослідження термомеханічних напружень в елементах асинхронного двигуна в перехідних режимах. Доцент, к.т.н.
Гераскін О.А.
Доц., к.т.н., доц.
Ковбаса Сергій Миколайович
 pdf
3. Давидюк Павло Вікторович Дослідження стартер-генератора постійного струму автономної транспортної установки. Доцент, к.т.н.
Реуцький М.О.
Доц., к.т.н. , доц.
Приймак Богдан Іванович
 
4. Кедич Віталій Сергійович Методи та засоби діагностування ушкоджень турбогенератора ТВВ-1000-2 в умовах Рівненської АЕС. Професор, д.т.н.
Васьковський Ю.М.
Проф., д.т.н., проф.
Толочко Ольга Іванівна
 
5. Крамар Андрій Олександрович Сервісний автомобільний двигун постійного струму. Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
Доц.,к.т.н.,доцент
Теряєв Віталй Іванович
 
6. Лебедовський Іван Андрійович Збудники безщіткових синхронних генераторів. Доцент, к.т.н.
Галіновський О.М.
Доц., к.т.н., доц.
Король Сергій Вікторович
 
7. Могелюк Сергій Олександрович Автоматизація розрахункового етапу проектування моментного двигуна постійного струму з постійними магнітами. Ст. викладач
Дубчак Є.М.
Доц.,к.т.н.,доцент
Теряєв Віталй Іванович
 
8. Поправка Нікіта Вікторович Синтез модульного синхронного двигуна багатоцільового призначення. Завідувач кафедри, професор, д.т.н. Шинкаренко В.Ф. Проф., д.т.н., проф.
Толочко Ольга Іванівна
 
9. Самойленко Олексій Олександрович Розробка експериментального стенду для дослідження малопотужних електричних машин. Доцент, к.т.н.
Коваленко М.А.
Доц., к.т.н., доц.
Король Сергій Вікторович
 
10. Ткачук Ігор Валерійович Лінійний асинхронний двигун для сепарації лому кольорових металів. Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
Проф., д.т.н., проф.
Толочко Ольга Іванівна
 
11. Фетісов Володимир Сергійович Дослідження термомеханічних напружень в елементах асинхронного двигуна при наявності ексцентриситету ротора. Доцент, к.т.н.
Гераскін О.А.
Доц., к.т.н., доц.
Ковбаса Сергій Миколайович
 
12. Шкардун Олександр Володимирович Розшифрування генетичної програми функціонального класу на основі «генетичної пам’яті» реального електромеханічного об’єкта. Доцент, к.т.н.
Шиманська А.А.
Доц., к.т.н., доц.
Красношапка Наталія Дмитрівна
 
13. Шумський Микола Віталійович Дослідження автомобільного генератора за допомогою мобільного вимірювального комплексу. Доцент, к.т.н.
Цивінський С.С.
Доц., к.т.н., доц.
Красношапка Наталія Дмитрівна
 

Наказ № 941-С від « 21 » березня 2019 р.