Освітньо-професійна програма

Опис освітньо-професійної програми

     Історія розроблення та впровадження освітньо-професійної програми (ОПП) «Електричні машини і апарати» безпосередньо пов’язана з організацією та удосконаленням освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського. В історичному аспекті кафедра електромеханіки (первинна назва – кафедра електричних машин), яка у 2020 році відзначила своє сторіччя від дня заснування, є першою кафедрою електромеханічного напряму в Україні і базовою кафедрою електротехнічного факультету КПІ (сучасного факультету електроенерготехніки та автоматики).

      Електромеханіка як розділ фізики, належить до галузі знань міждисциплінарного рівня, різноманітність об’єктів якої неперервно зростає, а їх практичне використання постійно розширюються. Сучасна електромеханіка представлена взаємопов’язаними напрямами технічної і біоелектромеханіки, космічної і геоелектромеханіки, мікро- і наноелектромеханіки, структурної та генетичної електромеханіки.

      Чинна версія ОПП оновлена відповідно до вимог нової редакції Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського. При розробці ОПП враховано зауваження та пропозиції стейкхолдерів (НПП і здобувачів вищої освіти кафедри електромеханіки, випускників кафедри та представників роботодавців). Над розробкою працювала проєктна група у складі: керівника групи – Васьковського Юрія Миколайовича, доктора технічних наук (далі – д.т.н.), професора, та членів проєктної групи: Чумака В.В., кандидата технічних наук, доцента; Цивінського С.С., к.т.н., доцента; Шиманської А.А., к.т.н., доцента; Подольцева О.Д. д.т.н., головного наукового співробітника Інституту електродинаміки НАН України; Павлюка В.В., здобувача 4-го року навчання. До розробки також були долучено адміністративний склад Університету, академічну спільноту та роботодавців за фахом. ОПП затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №10 від 13.12.2021). В обговоренні та рецензуванні ОПП взяли участь: директор ООО «Діада Груп» Даниляк П.І., директор ТОВ "КАБЕЛЬ-ІНВЕСТ" Сергій Цвілій, перший заступник директора ДП Науково-дослідний інститут «Квант», який входить до складу ДК «Укроборонпром», Положенцев В.В., завідувач відділу електромеханічних систем Інституту електродинаміки НАН України, д.т.н. Мазуренко Л.І., директор компанії «АС-Медіа» Сергій Жук.

sertefikat ONP mag EM

Громадське обговорення освітньо професійної програми

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми «Електричні машини і апарати» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» просимо скористатись даною формою.

Освітньо-професійні програми та начальні плани (магістр професійний)

Освітньо-професійна програма 2024 Завантажити
   
Освітньо-професійна програма 2023 Завантажити
 Навчальний план (денна форма) 2023 Завантажити
 Навчальний план (заочна форма) 2023 Завантажити
   
 Освітньо-професійна програма 2022  Завантажити
 Навчальний план (денна форма) 2022 Завантажити 
 Навчальний план (заочна форма) 2022 Завантажити 

 

Робочі навчальні плани (магістр професійний) на 2023/2024 н.р.

 Форма навчання 
 Курс (рік набору) 
 Робочі навчальні плани 
 Денна 1 курс (набір 2023) Завантажити
2 курс (набір 2022)  Завантажити
 Заочна
1 курс (набір 2023)  
2 курс (набір 2022) Завантажити 

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

 Рецензія від зaвiдyвaча відділу електромеханічних систем IЕД НAH Укpaiни Л. Мазуренка  Завантажити
 Рецензія від СДУ Кафедри ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОАЕРОМЕХАНІКИ Завантажити
 Відгук від директора компанії ТОВ «Кабель-Інвест», С.Л. Цвілій  Завантажити 
 Відгук від директора компанії ТОВ «Кабель-Інвест», С.Л. Цвілій  Завантажити
 Рецензія від ДП "Науково-дослідний інститут "КВАНТ"  Завантажити
 Рецензія від директора компанії ООО «Діада Груп», Петра ДАНИЛЯКА (2023 р.)
 Завантажити 
 Рецензія від директора компанії ООО «Діада Груп», Петра ДАНИЛЯКА (2021 р.) Завантажити
 Інформаційний лист від ТОВ "СВ АЛЬТЕРА Київ"  Завантажити 

 

Витяги з протоколів засідання кафедри електромеханіки, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

 Витяг з протоколу про створення проєктної групи з розробки та оновлення oсвiтньo-пpoфесiйнoї програми Завантажити
 Витяг з протоколу про обговорення пропозицій від роботодавців та академічної спільноти Завантажити
 Витяг з протоколу про затвердження освітньої програми  Завантажити
 Витяг з протоколу про затвердження силабусів освітніх компонентів на 2022/2023 навчальний рік  Завантажити
 Витяг з протоколу про затвердження силабусів освітніх компонентів на 2023/2024 навчальний рік Завантажити
 Витяг з протоколу про аналіз результатів анкетування Завантажити