Освітньо-професійна програма

Опис освітньо-професійної програми

     ......

Громадське обговорення освітньо професійної програми

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми «Електричні машини і апарати» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» просимо скористатись даною формою.

Освітньо-професійні програми та начальні плани (магістр професійний)

Освітньо-професійна програма 2023 Завантажити 
 Навчальний план (денна форма) 2023 Завантажити
 Навчальний план (заочна форма) 2023 Завантажити
   
 Освітньо-професійна програма 2022  Завантажити
 Навчальний план (денна форма) 2022 Завантажити 
 Навчальний план (заочна форма) 2022  

 

Освітньо-професійні програми та начальні плани (магістр науковий)

Освітньо-професійна програма 2023 Завантажити 
 Навчальний план (денна форма) 2023 Завантажити
   
 Освітньо-професійна програма 2022  Завантажити 
 Навчальний план МП (денна форма) 2022  

Робочі навчальні плани на 2023/2024 н.р.

 Форма навчання 
 Курс (рік набору) 
 Робочі навчальні плани 
 Денна 1 курс (набір 2022) Завантажити
2 курс (набір 2021)  
 Заочна
1 курс (набір 2023)  
2 курс (набір 2022)  

 

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

 Рецензія від зaвiдyвaча відділу електромеханічних систем IЕД НAH Укpaiни Л. Мазуренка  Завантажити
 Рецензія від СДУ Кафедри ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОАЕРОМЕХАНІКИ Завантажити
 Відгук від директора компанії ТОВ «Кабель-Інвест», С.Л. Цвілій  Завантажити 
 Відгук від директора компанії ТОВ «Кабель-Інвест», С.Л. Цвілій  Завантажити
 Рецензія від ДП "Науково-дослідний інститут "КВАНТ"  Завантажити
 Рецензія від директора компанії ООО «Діада Груп», Петра ДАНИЛЯКА (2023 р.)
 Завантажити 
 Рецензія від директора компанії ООО «Діада Груп», Петра ДАНИЛЯКА (2021 р.) Завантажити
 Інформаційний лист від ТОВ "СВ АЛЬТЕРА Київ"  Завантажити 

 

Витяги з протоколів засідання кафедри електромеханіки, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

 Витяг з протоколу про створення проєктної групи з розробки та оновлення oсвiтньo-пpoфесiйнoї програми Завантажити
 Витяг з протоколу про обговорення пропозицій від роботодавців та академічної спільноти Завантажити
 Витяг з протоколу про затвердження освітньої програми  Завантажити
 Витяг з протоколу про затвердження силабусів освітніх компонентів на 2022/2023 навчальний рік  Завантажити
 Витяг з протоколу про затвердження силабусів освітніх компонентів на 2023/2024 навчальний рік Завантажити
 Витяг з протоколу про аналіз результатів анкетування Завантажити