Г Р А Ф І К

захисту кваліфікаційних ( атестаційних ) робіт
на здобуття ступіня “бакалавр”
напрям підготовки 6.050702 - електромеханіка
студентами 4 курсу гр. ЕМ-31,32
кафедри електромеханіки
у червні 2017 року

Дата Час Аудиторія
1 20 червня, вівторок 14-00 119-20
2 21 червня, середа 14-00 119-20
3 22 червня, четвер 14-00 119-20