Г Р А Ф І К

захисту кваліфікаційних ( атестаційних ) робіт
на здобуття ступіня “бакалавр”
напрям підготовки 6.050702 - електромеханіка
студентами 4 курсу гр.ЕМ-41,42 та 3 курсу гр.ЕЕ-с 51-2ПН
кафедри електромеханіки
у червні 2018 року (18.06-23.06.2018)

Дата Час Аудиторія
1 18  червня, понеділок 14-00 118-20
2 20  червня, середа 14-00 118-20
3 21  червня, четвер 14-00 118-20

Скачати