С Е М І Н А Р

«СТРУКТУРНО-СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЦІ»

І півріччя 2016 р.

Керівник:               д.т.н., проф. В.Ф. Шинкаренко

Учений секретар:   к.т.н. А.А. Шиманська

(03056,  м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп. 20, каф. електромеханіки,

Тел. (044) 406-82-38, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Січень

Гайдаєнко Ю. В.
3D моделювання нагріву та втрат в елементах конструкції потужних турбогенераторів.

Коваленко М.А.
Експериментальні дослідження, ремонт, технічне обслуговування та діагностування ЕМПЕ та електромеханотронних комплексів.

Лютий

Гераскін О. А.
Діагностика ушкоджень обмотки збудження синхронного генератора на основі аналізу змін магнітної індукції.

Березень

Шинкаренко В.Ф.
Єдиний методологічний підхід до моделювання складних технічних систем, що містять підсистеми різної генетичної природи

Квітень

Котлярова В.В.
Структурний синтез електромеханічних дезінтеграторів багатофакторної дії з використанням графічної бази даних близнюкових видів.

Травень

Шиманська А. А.
Особливості визначення та аналізу таксономічної структури класів гібридних електромеханічних об’єктів.

Монахов Є.А.
Електрична машина торцевого типу з постійними магнітами.