С Е М І Н А Р

«СТРУКТУРНО-СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЦІ»

ІІ півріччя 2016 р.

Керівник:               д.т.н., проф. В.Ф. Шинкаренко

Учений секретар:   к.т.н. А.А. Шиманська

(03056,  м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп. 20, каф. електромеханіки,

Тел. (044) 406-82-38, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Вересень

Шинкаренко В. Ф.
Міждисциплінарний підхід до моделювання та створення складних технічних систем

Жовтень

Коваленко М. А.
Методи та засоби тестової діагностики дефектів безконтактних синхронних двигунів

Котлярова В. В.
Рекомендації щодо вибору оптимальних структур електромеханічних дезінтеграторів з максимальним використанням активного об’єму відповідно до технологічних вимог (за матеріалами дисертації).

Листопад

Гайдаєнко Ю. В.
Методичний підхід та приклади реалізації спрямованого синтезу гібридних та суміщених ЕМ-систем

Шиманська А. А.
Класи гібридних електромеханічних об’єктів в структурі геносистематики видів елекектромеханічних перетворювачів енергії

Грудень

Гераскін О. А.
Дослідження змін в нормальній складовій магнітної індукції асинхронного двигуна при статичному ексцентриситеті ротора