С Е М І Н А Р

«СТРУКТУРНО-СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЦІ»

ІІ півріччя 2017 р.

Керівник:               д.т.н., проф. В.Ф. Шинкаренко

Учений секретар:   к.т.н. А.А. Шиманська

(03056,  м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп. 20, каф. електромеханіки,

Тел. (044) 406-82-38, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Вересень

Монахов Є. А., Коваленко М. А.
Магнітоелектричні синхронні генератори з можливістю стабілізації зовнішньої характеристики

Жовтень

Гераскін О. А.
Градієнт температури у склотекстолітовій ізоляції статора при ушкодженні стержнів ротора асинхронного двигуна

Котлярова В. В.
Системні дослідження явища ізотопії в структурній організації і еволюції електромеханічних перетворювачів енергії (за матеріалами дисертації)

Листопад

Цивінський С. С.
3D моделювання нагріву та втрат в елементах конструкції потужних турбогенераторів

Грудень

Шинкаренко В. Ф., Шиманська А. А.
Розробка принципів систематики і створення генетичного банку даних гібридних класів електромеханічних об’єктів