С Е М І Н А Р

«СТРУКТУРНО-СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЦІ»

І півріччя 2018 р.

Керівник:               д.т.н., проф. В.Ф. Шинкаренко

Учений секретар:   к.т.н. А.А. Шиманська

(03056,  м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп. 20, каф. електромеханіки,

Тел. (044) 406-82-38, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Січень

 Лютий

Котлярова В. В.
Оцінка конкурентноспроможності представників близнюкових видів електромеханічних дезінтеграторів з магнітоелектричним збудженням.

Березень

Цивінський С.С.
Математичне моделювання температурного поля в потужних турбогенераторах з безпосереднім охолодженням.

Квітень

Шинкаренко В.Ф.
Про природу і механізми виникнення структурних паралелізмів в технічній еволюції електромеханічних перетворювачів енергії.

Травень Шиманська А. А.

Рангова супідрядність основних систематичних одиниць в структурі систематики класів гібридних та суміщених електромеханічних об’єктів.