С Е М І Н А Р

«СТРУКТУРНО-СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЦІ»

ІІ півріччя 2018 р.

Керівник:               д.т.н., проф. В.Ф. Шинкаренко

Учений секретар:   к.т.н. А.А. Шиманська

(03056,  м. Київ-56, пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп. 20, каф. електромеханіки,

Тел. (044) 406-82-38, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Вересень

Гайденко Ю. А.
Оцінка ефективності роботи синхронного реактивного двигуна в умовах несиметричного живлення

Жовтень

Гераскін О. А.
Тензор механічного напруження в поперечній площині ротора турбогенератора

Котлярова В. В.
Розробка і дослідження електромеханічного дезінтегратора з магнітоелектричним збудженням

Листопад

Цивінський С. С.
Вдосконалення демпферної системи потужних гідрогенераторів-двигунів

Грудень

Шиманська А. А.
Близнюкові види в структурі систематики ЕМПЕ