Наказ № 4002-С від 25.10.2017 р.

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітній рівень – спеціаліст

Навчальна група ЕМ-61с


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва дипломного проекту (роботи) Посада, вчені ступ. та звання, ПІБ керів. ДП (ДР)
14. Гашута Дмитро Сергійович Аналіз механічних напружень в роторі турбогенератора (ДР) Асистент, к. т. н.
Гераскін О.А.
15. Дуднік Павло Вікторович Тихохідний моментний двигун постійного струму (ДП) Старший викладач
Дубчак Є. М.
16. Зелінський Дмитро Ігорович Чотириполюсний виконавчий двигун постійного струму з безпазовим якорем (ДР) Доцент, к. т. н.
Реуцький М. О.
17. Наталушко Костянтин Вікторович Стенд для випробувань синхронного магнето-електричного генератора (ДР) Асистент
Монахов Є. А.
18. Стельмащук Олександр Анатолійович Вибухозахищений асинхронний двигун для приводу нафтовостокового насосу (ДР) Доцент, к. т. н.
Чумак В. В.
19. Щерба Володимир Юрійович Аналіз температурного поля в асинхронному двигуні (ДР) Асистент, к. т. н.
Гераскін О. А.

Декан ФЕА                О. С. Яндульський

НАКАЗ № 4002-С "Про затвердження тем і керівників дипломних проектів (робіт) випусників освітнього рівня спеціаліст та організацію дипломного проектування у 2017/2018 н. р." (Скачати)