Наказ № 981-С  від  « 21 » березня 2018 р.

Кафедра електромеханіки
теми магістерських дисертацій студентам 6 курсу ОС "магістр", які захищаються У ТРАвні 2018 року
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Спеціалізація «Електричні машини і апарати»
Навчальна група ЕМ-61м


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації магістра Посада, вчена ступень, звання, прізвище й ініціали керівника МД Анотація / Повний текст
22. Бєлкін Сергій Володимирович Динамічні режими роботи асинхронного двигуна приводу транспортного засобу при використанні в системах  живлення суперконденсаторів Доцент, к.т.н.
Реуцький М.О.
pdf
23. Вівчаренко Олег Олегович Аналіз високочастотних процесів в шихтованих магнітних осердях Доцент, к.т.н.
Коваленко М.А.
pdf
24. Духно Роман Павлович Методика оцінки стану міжлистової ізоляції шихтованих магнітопроводів електричних машин Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
pdf
25. Жовнуватий Олександр Сергійович Динамічні режими та ефективність роботи однофазного асинхронного двигуна з різними системами регулювання швидкості обертання ротора. Доцент, к.т.н.
Гайденко Ю.А.
pdf
26. Кньовець Василь Васильович Підвищення ефективності електромеханічних дезінтеграторів для виробництва нанопорошкових матеріалів Професор, д.т.н.
Шинкаренко В. Ф.
pdf
27. Кошикар Іван Юрійович Електрогенератор для системи використання енергії механічних коливань рухомих об’єктів Професор, д.т.н.
Васьковський Ю.М.
pdf
28. Ліс Вадим Олександрович Аналіз нагріву ротора турбогенератора за наявності ушкодження обмотки збудження Доцент, к.т.н.
Гераскін О. А.
pdf
29. Мишко Володимир Миколайович Розробка і дослідження електромеханічного дезінтегратора з магнітоелектричним збудженням Професор, д.т.н.
Шинкаренко В. Ф.
pdf
30. Московий Сергій Андрійович Удосконалення демпферної системи потужного гідрогенератора-двигуна Доцент, к.т.н.
Цивінський С.С.
pdf
31. Нечай Володимир Олександрович Лабораторний електромеханічний комплекс для енергоощадних випробувань асинхронних машин з поверненням енергії в мережу Доцент, к.т.н.
Реуцький М.О.
pdf
32. Низкогуз Поліна Володимирівна Апаратні засоби діагностування шихтованих магнітних осердь електричних машин Доцент, к.т.н.
Коваленко М.А.
pdf
33. Павловська Катерина Владиславівна Генетична систематика гібридних видів функціональних класів електромеханічних об’єктів Доцент, к.т.н.
Шиманська А.А.
pdf
34. Пелипенко Костянтин Олександрович Оцінка ефективності роботи синхронного реактивного двигуна при несиметричному живленні на основі удосконалених математичних моделей Доцент, к.т.н.
Гайденко Ю.А.
pdf
35. Райчев Петро Олегович Удосконалення та оптимізація електромеханічного рейкового прискорювача електропровідних тіл Професор, д.т.н.
Васьковський Ю.М.
pdf
36. Цемеринов Олександр Дмитрович Діагностика ізоляції електричних двигунів рухомого складу імпульсним методом Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
pdf

Наказ № 981-С від « 21 » березня 2018 р.

Наказ № 4107-С  від  « 7 » листопада 2018 р.

Кафедра електромеханіки
теми магістерських дисертацій студентам 6 курсу ОСвітнього ступеня "магістр",
які захищаються У грудні 2018 року
спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
освітня програма (Спеціалізація):

«Електричні машини і апарати»
Навчальна група ЕМ-71мп


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації магістра Посада, вчена ступень, звання, прізвище й ініціали керівника МД Анотація / Повний текст
1.  Бурлуцький Артур Дмитрович  Режими енергозбереження при експлуатації асинхронного двигуна в приводі ескалатора метрополітену Старш.викладач
Дубчак Є.М.
pdf
2.  Герасименко Євгеній Олександрович  Мікродвигун з постійними магнітами для приводу гвинтів квадрокоптера Доцент, к.т.н.,
Гайденко Ю.А.
pdf
3.  Дзядик Тетяна Миколаївна  Підвищення ефективності високовольтного індукційного котла для котеджних будинків Доцент, к.т.н.
Чумак В.В.
pdf
4.  Добридник Тарас Русланович  Сервісний реверсивний двигун постійного струму з серієсним збудженням. Доцент, к.т.н.,
Реуцький М.О.
pdf
5.  Іванов Олег Андрійович  Оптимізація пуску асинхронного двигуна з фазним ротором приводу ескалатора метрополітену Старш.викладач
Дубчак Є.М.
pdf
6.  Ігнатюк Євген Станіславович  Комплексна діагностика шихтованих осердь електричних машин Доцент, к.т.н.,
Чумак В.В.
pdf
7.  Канівець Денис Анатолійович  Оптимізація пускових режимів генератора-двигуна СВО 733/130-36 Доцент, к.т.н.,
Цивінський С.С.
pdf
8.  Кирилюк Олександр Володимирович  Обґрунтування технічних рішень щодо покращення теплового стану гідрогенератора СГК-538/160-70 Доцент, к.т.н.,
Цивінський С.С.
pdf
9.  Ковальчук Дмитро Сергійович  Авіаційний електрогенератор постійного струму для живлення бортових систем пасажирського літака Професор, д.т.н.,
Васьковський Ю.М.
pdf
10.  Котомов Геннадій Олександрович  Електромашинний підсилювач поперечного поля потужністю 1,7 кВт Доцент, к.т.н.
Реуцький М.О.
pdf
11.  Кречик Олександр Олександрович  Узагальнена система діагностичних ознак ушкоджень обертових електричних машин. Доцент, к.т.н.,
Гераскін О.А.
pdf
12.  Маляр Ірина Віталіївна  Оптимізація безконтактної електромагнітної муфти. Доцент, к.т.н.
Шиманська А.А.
pdf
13.  Рябуха Андрій Ігоревич  Розробка експериментального стенду для дослідження синхронної машини Доцент, к.т.н.,
Коваленко М.А.
pdf
14.  Рябченко Дмитро Олександрович  Розробка експериментального стенду для дослідження крокового двигуна Доцент, к.т.н.,
Коваленко М.А.
pdf
15.  Самойленко Андрій Віталійович  Інноваційний синтез асинхронних машин з покращеними питомими показниками Зав.каф. д.т.н., професор,
Шинкаренко В.Ф.
pdf
16. Самчук Богдан Русланович Удосконалена автоматизована методика розрахунку асинхронних машин з короткозамкненим ротором Доцент, к.т.н.,
Галіновський О.М.
 
17. Скуратовський Ілля Петрович Аналіз роботи асинхронного двигуна потужністю 5000 кВт при виникненні дефектів в обмотці короткозамкненого ротора. Доцент, к.т.н.,
Гайденко Ю.А.
 
18. Татевосян Анастас Арменович Перевірка якості проектування електричної машини змінного струму. Доцент, к.т.н.,
Гераскін О.А.
 
19. Тимофєєва Ірина Андріївна Систематизована генетична база даних класу потужних тягових асинхронних двигунів. Доцент, к.т.н.,
Шиманська А.А.
 
20. Труханов Олег Валерійович Режими роботи безконтактного двигуна постійного струму з постійними магнітами Доцент, к.т.н.,
Коваленко М.А.
 
21. Якимів Іван Михайлович Структурне передбачення та інноваційний синтез електромеханічних об’єктів за генетичними програмами електромагнітних ізотопів Зав.каф. д.т.н., професор,
Шинкаренко В.Ф.
 

Наказ № 4107-С від « 7 » листопада 2018 р.