Г Р А Ф І К
захисту бакалаврських робіт

за освітньо-професійною програмою підготовки
спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
спеціалізація – Електричні машини і апарати

ВІДБУДЕТЬСЯ

20 червня 2023 р. о 10.00  онлайн

22 червня 2023 р. о 14.00  онлайн

 

Попередній захист

14 червня 2023 14:00 онлайн

15 червня 2023 14:00 онлайн