Розклад
на 2 семестр 2019/2020 навчального року
5-ий курс

День

№ пари

час

тиж.

ЕМ-91мп ЕМ-91мн

П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К

        

 1

830-1005

1
Електричні машини систем автоматики
ас. Монахов Є. А.
 219-20 Лаб
 
2  
Електричні машини систем автоматики
ас. Монахов Є. А.
 219-20 Лаб

2

1025-1200

1
Електричні машини систем автоматики
ас. Монахов Є. А.
 219-20 Лаб
2  
Електричні машини систем автоматики
ас. Монахов Є. А.
 219-20 Лаб

3

1220-1355

1
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
118-20 Лек
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
118-20 Лек
2
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
118-20 Лек
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
118-20 Лек

4

1415-1550

1
Основи сталого розвитку суспільства
доц. Бендюг В. І.
105-07 Лек
Основи сталого розвитку суспільства
доц. Бендюг В. І.
105-07 Лек
2
Основи сталого розвитку суспільства
доц. Бендюг В. І.
105-07 Лек
Основи сталого розвитку суспільства
доц. Бендюг В. І.
105-07 Лек

5

1610-1745

1    
2

В
І
В
Т
О
Р
О
К

1

830-1005

1
Інтелектуальна власність та патентознавство Право інтелектуальної власності
ст.вик. Когут Н. Д.
4-20 Лек
Інтелектуальна власність та патентознавство Право інтелектуальної власності
ст.вик. Когут Н. Д.
4-20 Лек
2
Інтелектуальна власність та патентознавство Право інтелектуальної власності
ст.вик. Когут Н. Д.
4-20 Лек
Інтелектуальна власність та патентознавство Право інтелектуальної власності
ст.вик. Когут Н. Д.
4-20 Лек

2

1025-1200

1
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
105-20 Лек
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Коваленко М. А.
105-20 Лек
2
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
105-20 Лек
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Коваленко М. А.
105-20 Лек

3

1220-1355

1
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
105-20 Лек
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Коваленко М. А.
105-20 Лек
2
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
105-20 Лек
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Коваленко М. А.
105-20 Лек

4

1415-1550

1    
2
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
105-20 Лек
Електричні машини систем автоматики
доц. Чумак В. В.
105-20 Лек

5

1610-1745

1    
2    

С
Е
Р
Е
Д
А

1

830-1005

1
2

2

1025-1200

1
2

3

1220-1355

1
Інтелектуальна власність та патентознавство Право інтелектуальної власності
ст.вик. Когут Н. Д.
118-20 Прак
Інтелектуальна власність та патентознавство Право інтелектуальної власності
ст.вик. Когут Н. Д.
118-20 Прак
2
Електричні комутаційні апарати низької напруги
доц. Коваленко М. А.
118-20 Лек
Електричні комутаційні апарати низької напруги
доц. Коваленко М. А.
118-20 Лек

4

1415-1550

1
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
118-20 Прак
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Коваленко М. А.
118-20 Прак
2
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Коваленко М. А.
118-20 Лек
Потужні електромеханічні комплекси та енергозбереження при їх експлуатації -2
доц. Реуцький М. О.
118-20 Лек

5

1610-1745

1
Електричні комутаційні апарати низької напруги
доц. Коваленко М. А.
202-20 Лаб
 
2  
Електричні комутаційні апарати низької напруги
доц. Коваленко М. А.
202-20 Лаб

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1

830-1005

1    
2    

2

1025-1200

1
Практикум з іншомовного професійного спілкування
вик. Аношкова Т. А.
118-20 Прак
Практикум з іншомовного наукового спілкування
вик. Аношкова Т. А.
118-20 Прак
2
Практикум з іншомовного професійного спілкування
вик. Аношкова Т. А.
118-20 Прак
Практикум з іншомовного наукового спілкування
вик. Аношкова Т. А.
118-20 Прак

3

1220-1355

1
2
ї
зав.каф. Шинкаренко В. Ф.
109-20 Прак
Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
зав.каф. Шинкаренко В. Ф.
119-20 Прак

4

1415-1550

1
2
Основи сталого розвитку суспільства

248-20 Прак
Основи сталого розвитку суспільства

248-20 Прак

5

1610-1745

1    
2

П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я

1

830-1005

1
Основи електромеханотроніки
доц. Галіновський О. М.
119-20 Лек
Основи електромеханотроніки
доц. Галіновський О. М.
119-20 Лек
2
Основи електромеханотроніки
доц. Галіновський О. М.
119-20 Лек
Основи електромеханотроніки
доц. Галіновський О. М.
119-20 Лек

2

1025-1200

1
Основи електромеханотроніки
доц. Галіновський О. М.
220-20 Лаб
2
Основи електромеханотроніки
доц. Галіновський О. М.
220-20 Лаб

3

1220-1355

1
2

4

1415-1550

1    
2    

5

1610-1745

1    
2    

С
У
Б
О
Т
А

1

830-1005

1    
2    

2

1025-1200

1    
2    

3

1220-1355

1    
2    

4

1415-1550

1    
2    

5

1610-1745

1    
2    

* У розкладі можуть бути зміни, уточнюйте розклад біля деканату.