Наказ № 1365-С  від  « 17 » квітня 2017 р.

Кафедра електромеханіки
теми магістерських дисертацій магістра студентам 6 курсу, які захищаються в червні 2017 року
8.05070201 - Електричні машини та апарати

Навчальна група ЕМ-51м


з\п
Прізвище, ім’я, по-батькові студента Назва магістерської дисертації магістра Посада, вчена ступень, звання, прізвище й ініціали керівника МД
16. Весельський Роман Віталійович Електрогенератор для терморезонансного теплового двигуна Стірлінга Професор, д. т. н.
Шинкаренко В. Ф.
17. Вознюк Сергій Анатолійович Режими роботи асинхронного двигуна тельфера при зниженні швидкості опускання вантажу. Ч.І Робота асинхронного двигуна зі зміною числа полюсів обмотки статора. Доцент, к. т. н.
Чумак В. В.
18. Дагаєв Микита Олександрович Генетичний синтез електромеханічних модулів для багатокоординатних металообробних верстатів Професор, д. т. н.
Шинкаренко В. Ф.
19. Йож Володимир Вікторович Аналіз теплового стану тягового асинхронного двигуна на основі тривимірної математичної моделі Доцент, к. т. н.
Гайденко Ю. А.
20. Мостовий Вадим Миколайович Режими роботи асинхронного двигуна тельфера при зниженні швидкості опускання вантажу. Ч.ІІ Робота асинхронного двигуна  при імпульсному динамічному гальмуванні. Доцент, к. т. н.
Чумак В. В.
21. Пода Михайло Валерійович Автономний електромеханічний комплекс для вітрогенерувальної електростанції. Професор, д. т. н.
ВаськовськийЮ.М.
22. Рудківський Богдан Олегович Тяговий двигун типу мотор-колесо для приводу двоколісного транспортного засобу Професор, д. т. н.
ВаськовськийЮ.М.
23. Стариш Олександр Георгійович Підвищення енергоефективності асинхрон-ного двигуна потужністю 1,1 кВт за рахунок регулювання напруги живлення Доцент, к. т. н.
Реуцький М. О.

Наказ № 1365-С від « 17 » квітня 2017 р.