Коваленко Михайло Анатолійович

2018

Публікація Анотація Повний текст
1 Коваленко М.А. Дослідження впливу електричного активного та індуктивного опору стрижнів на роботу демпферної системи гідрогенератора-двигуна / Коваленко М.А., Якимів І.М. // Материалы международной научно-технической конференции, Чехия, 2018 (22-24 июня), С. 45-48    
2 Коваленко М.А. Дослідження впливу на роботу демпферної системи гідрогенератора-двигуна кількості стрижнів на полюсі ротора та способу їх розташування / Коваленко М.А., Якимів І.М. // Материалы международной научно-технической конференции "Актуальные научные достижения", Чехия, 2018. С. 55-57    
3 Коваленко М.А. Частотний метод технічного контролю яксоті шихтованого магнітного осредя / М.А. Коваленко, П.В. Низкогуз, Р.П. Духно // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції ["Новината за напреднали наука - 2018"], (Республіка Болгарія, м. Софія, 15-22 травня 2018 р), С. 40-45    
4 Коваленко М.А. Вдосконалення теплообмінника індукційних електонагрівачів / М.А. Коваленко, Т.М. Манжура // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика сучасної науки, 8-9 червня 2018 р.", Київ, С. 18-21 С. 40-45    
5 М.А. Коваленко Експериментальний стенд для випробування малопотужних вентильних двигунів / М.А. Коваленко, О.В. Труханов // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Теорія і практика сучасної науки, 8-9 червня 2018 р.". – Київ, 2018. C. 55-60.    

2017

Публікація Анотація Повний текст
1
   
2
   

2016

Публікація Анотація Повний текст
1 Выговський О.В., Федоренко Г.М., Коваленко М.А., Евгененко І.О. Применение изоляционного материала на основе алмазного порошка в полимерном связующем класса полиуретан для изоляции мощных турбогенераторов // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2016. – №26. – С. 61–70.    
2 Чумак В.В., Коваленко М.А., Пономарьов О.І. трехмерная математическая модель синхронного генератора с постоянными магнитами // Гідроенергетика України. – 2016. - С. 36 - 39    
3 В.В. Чумак, М. А. Коваленко, О.Л. Тимощук Разработка методологии для диагностирования сердечника статора маломощных синхронных генераторов на постоянных магнитах // Гідроенергетика України. – 2016. - С. 13-19    

2015

Публікація Анотація Повний текст
1 умак В.В., Коваленко М.А., Пономарьов О.І. Цепе–полевая математическая модель генератора с постоянными магнитами автономной энергоустановки // Вісник Нац. техн. ун–ту "ХПІ": зб. наук. пр. Тематичні. вип. : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія та практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2015. – № 42 (1151). – С. 49–54.    
2 Чумак В.В., Коваленко М.А., Пономарьов О.І. Математическое моделирование генератора с комбинированным возбуждением автономной энергоустановки / // IЕС Електромеханiчнi I Енергозберiгаючi Системи. – 2015. – №3 (31). – С. 53–60    
3 Коваленко М.А., Мацюк Д.С. Автономний експериментальний стенд для випробування уніполярного крокового двигуна на базі мікроконтролера // Електротехніка та електроенергетика. – 2015. – №2. – С. 15–20.    

2014

Публікація Анотація Повний текст
1  Коваленко М.А., Білик Б.А. Математичне моделювання перехідних процесів шихтованого магнітного осердя статора асинхронного двигуна. – Збірник доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. C. 313-314.    
2 Коваленко М.А., Євгененко І.О. Чисельний розрахунок механічної характеристики універсального колекторного двигуна змінного струму приводу електродрилі. – Збірник доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2014. C. 315-316.     

2013

Публікація Анотація Повний текст
1 Y. Vaskovsky  Vibrodiagnostics rotor defects by the induction method / Y.  Vaskovsky, М. Kovalenko // «UNITECH`13» Gabrovo. – 2013. – №1. Р. 54 –58.    
2 Васьковский Ю.Н. Диагностика комбинированных дефектов ротора асинхронного двигателя индукционным методом / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Електротехніка і електромеханіка. – 2013. – №3. – С. 21 – 24.    
3 Васьковский Ю.Н. Диагностика скрытых дефектов короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя индукционным методом / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Технічна електродинаміка. – 2013. – №2. – С. 69-74.    
4 Коваленко М.А. Експериментальне дослідження пристрою тестової індукційної діагностики КЗОР. – Збірник доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. C. 284-285    
5 Коваленко М.А. Оптимизация индукционного устройства диагностики повреждений короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя. – Збірник доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. C. 261-262.    
6 Коваленко М.А., Гордієнко А. Аналіз електромагнітного поля та характеристик ДПТ з постійними магнітами. – Збірник доповідей за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2013. C. 283-284.    
7 Васьковский Ю.Н. Тестовая диагностика комбинированых дефектов обмотки ротора асинхронного двигателя / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Материалы Международной науч.-техн. конф. ["Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах"], (Севастополь, 23 – 27 сент. 2013 г.) М-во образования и науки Украины, СевНТУ, 2013. – С. 27-29.    

2012

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковский Ю.Н. Трехмерная полевая математическая модель устройства диагностики короткозамкнутой клетки ротора асинхронных двигателей / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Праці Інституту електродинаміки. – 2012. – №31. – С. 78 – 83.    
2 Васьковский Ю.Н. Исследование и оптимизация устройства диагностики дефектов обмотки ротора короткозамкнутого асинхронного электродвигателя / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Електротехніка та електроенергетика. – 2012. – №2. – С. 12 – 17.    
3 Васьковский Ю.Н. Диагностика дефектов короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. ["Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах"], (Севастополь, 17 – 20 сент. 2012 г.) М-во образования и науки Украины. СевНТУ, 2012. – С. 42-44.    

2011

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковский Ю.Н. Анализ вибровозмущающих сил в асинхронных двигателях при обрыве сегментов короткозамыкающих колец обмотки ротора на основе цепе-полевой математической модели / Ю.Н. Васьковский, А.А. Гераскин, М.А. Коваленко // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – №5. – С. 18 – 22.    
2 Васьковский Ю.Н. Исследование устройства контроля короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя / Ю.Н. Васьковский, М.А. Коваленко // Електротехніка і електромеханіка – 2011. – №6. – С. 17 – 20.