Васьковський Юрій Миколайович

2018

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковський Ю.М., Гайденко Ю.А. Дослідження електромагнітних процесів в синхронних машинах з постійними магнітами на основі коло-польових математичних моделей // Технічна електродинаміка №2, 2018, с. 47 – 54.    
2 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Дослідження температурного поля і термомеханічних напружень в роторі асинхронного двигуна при ушкодженні короткозамкненої обмотки ротора // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник нау-кових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 5(1281). – С. 33-37    

2017

Публікація Анотація Повний текст
1 Ваcьковський Ю.М., Мельник А.М. Електромагнітні віброзбуджуючі сили в турбогенераторі з урахуванням несиметрії струмів в обмотці статора // Технічна електродинаміка, №1, 2017, с.52-57.    
2 Васьковський Ю.М., Титко О.І, Макейкін І.С., Кравчук В.А. Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу величини пускового електромагнітного моменту // Технічна електродинаміка, №2, 2017, с. 58-64.    
3 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Беленок Н.В. Дослідження впливу старіння сталі магнітопровода статора турбогенератора на його енергетичні характеристики // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків : НТУ «ХПІ». 2017. – № 11(1183). – С. 30-35.    
4 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Температурне поле синхронної машини при короткому замиканні витків обмотки збудження // Гідроенегретика України, 2017, №1-2, с.56-59.    

2016

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковський Ю.М., Цивінський С.С. Тривимірна польова математична модель електромагнітних процесів у торцевій зоні ротора турбогенератора // Технічна електродинаміка, №1, 2016, с.34-39.    
2 Васьковський Ю.М., Мельник А.М. Електромагнітні віброзбуджуючі сили турбогенератора в маневрених режимах роботи // Технічна електродинаміка, №2, 2016, с.35-41.    
3 Васьковський Ю.М., Мельник А.М., Титко О.І. Електромагнітні віброзбуджуючі сили при наявності ексцентриситету ротора турбогенератора // Електротехніка і електромеханіка”, №4, 2016, с.16 – 21.    
4 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Беленок Н.В. Діагностика кутового ексцентриситету ротора асинхронних двигунів на основі аналізу віброзбуджуючих сил // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2016. – № 11(1183). – С. 30-35.    

2015

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковський Ю.М., Цивінський С.С., Титко О.І. Електромагнітні процеси у демпферній системі роторів гідрогенераторів при нерівномірності повітряного проміжку / Технічна електродинаміка №1, 2015, с.65-71    

2014

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковский Ю.Н., Гераскин А.А. Вибродиагностика эксцентриситета ротора асинхронных машин на основе анализа вибровозмущающих сил ВісникНаціонального технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2014. – № 38 (1081).  – С. 52-62.    
2 Васьковский Ю.Н., Гераскин А.А. Вибрационная диагностика дефектов роторов асинхронных двигателей на основе диагностических признаков и коэффициентов Гідроенергетика України, №4, 2014, с.44 – 50.    

2013

Публікація Анотація Повний текст
1  Васьковский Ю.Н., Коваленко М.А. Диагностика скрытых дефектов короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя индукционным методом Технічна електродинаміка №2, 2013, с.69-74    
2  Васьковский Ю.Н., Коваленко М.А.    Диагностика комбинированных дефектов ротора асинхронного двигателя индукционным методом Електротехніка і електромеханіка”, №3 2013, с.21 - 24    
3  Васьковский Ю.Н., Титко А.И. Математическое моделирование вихревых токов и потерь в крайних пакетах сердечника статора турбогенератора Технічна електродинаміка №3, 2013, с.50-56    
4  Васьковский Ю.Н., Гайденко Ю.А. Тяговые синхронные электродвигатели с постоянными магнитами для электромобиля Сборник материалов 12-oй Междунар. науч., техн. конференции, СевНТУ, 23-27 сентября 2013, Севастополь, 2013, с.25-27.    
5  Васьковский Ю.Н., Коваленко М.А. Тестовая диагностика комбинированных дефектов обмотки ротора асинхронного двигателя Сборник материалов 12-oй Междунар. науч., техн. конференции, СевНТУ, 23-27 сентября 2013, Севастополь, 2013, с.27-29.    
6  Васьковский Ю.Н., Гайденко Ю.А., Русятинский А.Е Моделирование режимов работы тягового синхронного двигателя с постоянными магнитами Електротехніка і електромеханіка”, №5 2013, с.19 - 22    
7  Васьковский Ю.Н., Гайденко Ю.А., Русятинский А.Е Математическое моделирование и выбор конструктивных параметров тягового синхронного двигателя с постоянными магнитами     Технічна електродинаміка №6, 2013, с.40-45    
8  Vaskovsky Y.N., Kovalenko M.A. Yibrodiagnostics rotor defects by the induction method Proceedings of International scientific conference Unitech 2013, Gabrovo, 22-23 November 2013, p. 54 - 58    
9  Васьковський Ю.М., Мельник А.М., Титко О.І. Діагностика ушкоджень обмотки збудження потужного турбогенератора на основі аналізу електромагнітних віброзбуджуючих сил Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2013. – № 36. – С. 98–107.    

2012

Публікація Анотація Повний текст
1  Васьковський Ю.М., Чуєнко Р.М. Математичне моделювання електромагнітного поля компенсованого асинхронного двигуна     “Електротехніка і електромеханіка”, №2, 2012, с.26 - 29    
2  Васьковский Ю.Н., Коваленко М.А. Трехмерная полевая математическая модель устройства диагностики короткозамкнутой клетки ротора асинхронных двигателей Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2012. – № 31. – С. 78–83.    
3  Васьковський Ю.М., Титко О.І. Синхронно-асинхронні турбогенератори в структурі генеруючих потужностей енергосистем. Наукові основи створення та їхня експлуатація Технічна електродинаміка №2, 2012, с.87-88.    
4 Васьковский Ю.Н., Титко О.І., Ахременко В.Л.    Условия возникновения и роста трещин в роторе турбогенератора вследствие электродинамических воздействий в анормальных режимах     Технічна електродинаміка №4, 2012, с.46-51    
5 Васьковський Ю.М., Счастлівий Г.Г., Титко О.І., Кучинський К.А., Ахременко В.Л. Особливості процесів та нові способи виконання вузлів турбогенераторів з високими асинхронними характеристиками     Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2012. – № 32. – С. 98–107.    
6 Васьковский Ю.Н., Коваленко М.А. Исследование и оптимизация устройства диагностики дефектов обмотки ротора короткозамкнутого асинхронного электродвигателя Електротехніка та електроенергетика, №2, 2012, с.12 – 17.    

2011

Публікація Анотація Повний текст
1  Васьковський Ю.М., Титко О.І., Турчин О.І., Цивінський С.С. Електромагнітні та теплові процеси в кінцевих клинах ротора турбогенератора в асинхронних режимах роботи Праці Інституту електродинаміки НАН України, Випуск №28, 2011, с.42-48    
2  Васьковський Ю.М., Турчин О.І., Гераскін О.А.    Дослідження віброзбуджуючих сил потужних турбогенераторів в синхронному та асинхронному режимах Праці Інституту електродинаміки НАН України, Випуск №28, 2011, с.48-54    
3  Васьковський Ю.М., Чуєнко Р.М. Аналіз електромагнітного поля в активній зоні компенсованого асинхронного електродвигуна Вісник НуБіП України. Серія Технічні науки, 2011, с.65-73    
4 Васьковский Ю.Н., А. А. Гераскин, В. В. Чумак     Математическое моделирование сигналов датчиков вибрации в короткозамкнутых асинхронных двигателях с поврежденной обмоткой ротора     Энергия – XXI век. – 2011. – № 1(79). – С. 18–27.    
5 Васьковский Ю.Н., Гераскин А.А., Коваленко М.А. Анализ вибровозмущающих сил в асинхронных двигателях при обрыве сегментов коротко замыкающих колец обмотки ротора на основе цепе-полевой математической модели     “Електротехніка і електромеханіка”, №5, 2011, с.18 - 22    
6 Васьковський Ю.М., Титко О.І., Крамарський В.А., Кучинський К.А., Ахременко В.Л.    Фізичні аспекти надійності і ефективності потужних турбогенераторів     Праці Інституту електродинаміки НАН України, Випуск №29, 2011, с.90-103    
7 Васьковский Ю.Н., Коваленко М.А. Исследование устройства контроля короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя     “Електротехніка і електромеханіка”, №6, 2011, с.17 - 20    
8 Васьковський Ю.М., Гераскин А.А. Математичне моделювання та експериментальні дослідження вібрацій асинхронних двигунів Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2011. – № 30. – С. 68–75.    

2010

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковський Ю.М., Васьковський Ю.М., Гераскин А.А. Математическое моделирование электромагнитных полей в короткозамкнутом асинхронном двигателе с поврежденной обмоткой ротора     Технічна електродинаміка №2, 2010, с.56-61.    
2 Васьковский Ю.Н., Титко А.И. Синхронно-асинхронные турбогенераторы (монография) Наукова думка, Киев, 2010, 248 с.    
3 Васьковський Ю.М., Гераскин А.А. Анализ электромагнитных вибраций в короткозамкнутых асинхронных двигателях при наличии повреждений обмотки ротора Сборник материалов Науко.-техн. конф., КДУ, м.Кременчук, 8-9.04.2010, с.90-91.    
4 Васьковський Ю.М., Титко О.І. Математичне моделювання електрофізичних процесів в ушкодженій з’єднувальній шині обмотки ротора турбогенератора Технічна електродинаміка №4, 2010, с.33-37.    
5 Васьковський Ю.М., Счастливий Г.Г., Титко О.І, Ахременко В.Л. Фізичні процеси в роторі енергетичних і електричних машин і способи підвищення їх надійності Праці Інституту електродинаміки НАНУ, випуск 26, 2010, с.105-113.    
6 Васьковский Ю.Н., Шумилов Ю.А., Штогрин А.В. Системный мониторинг и диагностика турбоагрегатов АЭС Сборник материалов Междунар. науч., техн. конф., СевНТУ, 12-16 сентября 2010, Севастополь, 2010, с.5-7.    
7 Васьковский Ю.Н., Шумилов Ю.А., Гераскин А.А. Вибромониторинг повреждений обмотки ротора короткозамкнутых асинхронных двигателей Сборник материалов Междунар. науч., техн. конференции, СевНТУ, 12-16 сентября 2010, Севастополь, 2010, с.48-49.    
8 Васьковський Ю.М., Гайденко Ю.А., Цивінський С.С. Основи комп’ютерних технологій аналізу та синтезу електричних машин. Частина 1 (методичні вказівки до використання комп’ютерних практикумів)     К., НТУУ “КПІ“,  ВПІ ВПК “Політехніка”2010, 88с.    
9 Васьковский Ю.Н., Гераскин А.А. Анализ сигналов датчиков вибрации в короткозамкнутых асинхронных двигателях на основе математических моделей вибровозмущающих электромагнитных сил    “Електротехніка і електромеханіка”, №5, 2010, с.12 - 16    
10 Васьковский Ю.Н., Гераскин А.А. Вибровозмущающие электромагнитные силы в короткозамкнутых асинхронных двигателях при наличии повреждений ротора    Технічна електродинаміка №5, 2010, с.30-36.    

2009

Публікація Анотація Повний текст
1  Васьковский Ю.Н., Шумилов Ю.А., Штогрин А.В. Анализ вибровозмущающих осевых сил в сердечнике статора мощного турбогенератора “Електротехніка і електромеханіка”, №2, 2009, с.21 - 26    
2 Васьковський Ю.М., Шумилов Ю.А., Чумак В. В., Штогрин А.В. Вібродіагностика та моніторинг турбогенераторів атомних електростанцій Гідроенергетика України, №1, 2009, с.15 – 21.    
3 Васьковський Ю.М., Поташник С.І., Федоренко Г.М., Підвищення надійності, рівня безпеки та ефективності функціонування демпферних систем потужних гідрогенераторів Гідроенергетика України, №4, 2009, с.28 – 34.    
4 Васьковский Ю.Н., Гераскин А.А. Математическое моделирование вибровозмущающих сил в короткозамкнутом асинхронном двигателе с поврежденной обмоткой ротора    Електротехніка та електроенергетика, №2, 2009, с.64 – 69.    
5 Васьковский Ю.Н., Шумилов Ю. А., Штогрин  А. В. Моделирование процесса усталостного разрушения зубцов крайних пакетов сердечника статора мощных турбогенераторов    Праці НТУ ”Харківський політехнічний інститут”,–2009.–№ 41– С. 22-28.    

2008

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковский Ю.Н., Гайденко Ю.А. Принцип относительности и выбор системы координат при анализе электромагнитного поля в электрических машинах “Електротехніка і електромеханіка”, №2, 2008, с.11 - 14    
2 Васьковський Ю.М., Шумилов Ю.А. Комплексне вирішення проблеми вібраційної діагностики технічного стану гідрогенераторів Київської ГЕС.    Гідроенергетика України, №4, 2008, с.15 – 21.    

2007

Публікація Анотація Повний текст
1  Васьковський Ю.М., Польовий аналіз електричних машин (навчальний посібник для вузів з грифом МОН України).    К., НТУУ “КПІ“,  ВПІ ВПК “Політехніка”2007, 191с.    
2 Васьковський Ю.М., Гайденко Ю.А. Дослідження методами теорії поля характеристик асинхронних двигунів при несиметрії параметрів ротора     “Електротехніка і електромеханіка”, №3, 2007, с.19 - 22    

2006

Публікація Анотація Повний текст
1  Васьковский Ю.Н., Цивинский С.С., Ветушка С.А. (студент) Определение индуктивных сопротивлений синхронных машин на основе численных расчетов электромагнитных полей    Технічна електродинаміка №1, 2006, с.52-56.    
2 Васьковский Ю.Н., Гайденко Ю.А,, Цивинский С.С. Определение интегральных характеристик электрических машин методами теории поля “Електротехніка і електромеханіка”, №1, 2006, с.28 - 32    
3 Васьковский Ю.Н., Федоренко Г.М., Саратов В.О., Цивінський С.С., Черниш В.В. (студент) Моделювання електромагнітного навантаження демпферної системи ротора гідрогенератора в синхронних режимах при ексцентриситеті повітряного проміжку    Гідроенергетика України, №1, 2006, с.25 – 32.    
4 Васьковский Ю.Н., Заблодський М.М.    Моделирование полей и характеристик электротепломеханических  преобразователей технологического назначения Технічна електродинаміка, Тем. випуск  2006, ч.7, с. 41 - 44    
5 Васьковський Ю.М., Поташник С.І., Федоренко Г.М., Саратов В.О.    Проблеми підвищення надійності потужних гідрогенераторів при нестабільності повітряного проміжку    Гідроенергетика України, №3, 2006, с.6 – 10.    
6 Васьковський Ю.М., Федоренко Г.М., Вощинський К.В., Саратов В.О., Цивінський С.С.    Моделювання електромагнітних  та теплових процесів в демпфері ротора гідрогенератора при нерівномірному повітряному проміжку між ротором та статором    Гідроенергетика України, №3, 2006, с.11 – 17.    
7 Васьковський Ю.М., Моделювання методами теорії поля характеристик тягових асинхронних двигунів в несиметричних режимах роботи    Технічна електродинаміка №6, 2006, с.37-41.    
8 Васьковський Ю.М., Гайденко Ю.А. Несиметричні режими роботи короткозамкнених асинхронних двигунів власних потреб електростанцій    Гідроенергетика України, №4, 2006, с.31 – 35.    
9 Васьковский Ю.Н., Гайденко Ю.А. Применение полевого анализа для усовершенствования конструкции тяговых асинхронных двигателей Електромашинобудування та електрообладнання, Випуск 67, 2006, с.88 - 94    

2005

Публікація Анотація Повний текст
1  Васьковский Ю.Н., Папазов Ю.Н., Чувашев В.А.,  Гайденко Ю.А. Анализ механических характеристик короткозамкнутых  асинхронных двигателей методами теории электромагнитного поля     “Електротехніка і електромеханіка”, №1, 2005, с.55 – 58    
2  Васьковский Ю.Н., Гайденко Ю.А,, Цивинский С.С., Трофимов В.А,, Русятинский А.Е. Формирование тяговой характеристики частотно-регулируемого асинхронного двигателя, предназначенного для привода электровоза    Вісник КДПУ, 2005, випуск 4/2005(33), с.134 - 136    

2004

Публікація Анотація Повний текст
1  Васьковский Ю.Н., Шинкаренко В.Ф., Чумак В.В., Дао Фи Шанг    Анализ выражений для волны перенапряжений в обмотках электрических машин при контроле и диагностике изоляции     Вісник КДПУ, 2004, випуск 3/2004(26), с.119 - 122    
2  Васьковский Ю.Н., Оценка пределов динамической устойчивости турбогенератора типа ТВФ-120-2 при их модернизации     Технічна електродинаміка №4, 2004, с.34-37.    
3  Васьковский Ю.Н., Цивинский С.С., Гайденко Ю.А. Оптимизация концевых клиньев ротора турбогенератора для повышения надежности его работы в несимметричных режимах работы     “Електротехніка і електромеханіка”, №3, 2004, с.26 - 28    

2003

Публікація Анотація Повний текст
1  Васьковский Ю.Н., Перспективы моделирования динамических режимов электромеханических преобразователей на основе цепно – полевых методов     “Електротехніка і електромеханіка”, №1, 2003, с.23 – 25    
2  Васьковський Ю.М., Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії  (навчальний посібник для вузів з грифом МОН України). К., НТУУ “КПІ“, ФЕА, 2003, 164с.    
3  Васьковський Ю.М., Гибель Ю.А. (студент) Методи розв’язання коло – польових математичних моделей електромеханічних перетворювачів     Вісник НУ “Львівська політехніка ”, №485, 2003, с.194 – 201.    
4  Васьковский Ю.Н., Лившиц А.Л., Федоренко Г.М.,Саратов В.А. Математическое моделирование предельно – допустимых электромагнитных и термомеханических нагрузок в бандажном кольце ротора с
 трещиной “Новини енергетики”, № 1-2 , 2003, с.19- 26
   
5  Васьковский Ю.Н., Лившиц А.Л., Федоренко Г.М.,Саратов В. Исследование контактных сопротивлений в зоне бандажного узла ротора турбогенератора    “Новини енергетики”, №3-4, 2003, с.58- 63    
6  Васьковский Ю.Н.,., Лившиц А.Л., Федоренко Г.М.,Саратов В.А. Математическое моделирование распределения вихревых токов и потерь в концевой зоне ротора турбогенератора     “Новини енергетики”, № 5, 2003, с.44- 48    
7  Васьковский Ю.Н., Гибель Ю.А. Моделирование динамических режимов электромеханических преобразователей цепно-полевыми методами в системе “MATLAB-FEMLAB”     “Електротехніка і електромеханіка”, №4, 2003, с.16 - 20    
8  Васьковський Ю.М., Шинкаренко В.Ф., Чумак В.В. Математичне моделювання деструктивних процесів у струмонесучих частинах витків обмоток потужних електричних машин і пристроїв     Електромашинобудування та електрообладнання, Випуск 61, 2003, с.48 - 55    

2002

Публікація Анотація Повний текст
1  Васьковский Ю.Н., Федоренко Г.М., Саратов В.А., Лившиц А.Л. Исследование вихревых токов и потерь в зубцово – клиновой зоне ротора мощного турбогенератора “Новини енергетики”, №4, 2002, с.43- 49    
2  Васьковский Ю.Н., Классификация математических моделей электромеханических преобразователей энергии Праці Інституту електродинаміки НАН України, №3, 2002, с. 60 – 64    

2001

Публікація Анотація Повний текст
1  Васьковский Ю.Н., Шинкаренко В.Ф.     Математическое моделирование и исследование многороторных  электромеханических преобразователей     Техническая   электродинамика 2001.- №2.- С.41 - 46.    
2  Vaskovsky Y.N., Chemerys V.T., Potapov A.S. Direct comparison of properties for compression generators of pulsed current with iron-core and air-core rotor done by mathematics simulation –     2001 IEEE Pulsed Power Plasma sciences conference (PPPS 2001), USA, Las-Vegas, NV, 17-22 June 2001    

2000

Публікація Анотація Повний текст
1  Васьковский Ю.Н., Лившиц А.Л., Федоренко Г.М. Влияние толщины листов шихтовки на основные потери в сердечнике статора турбогенератора мощностью 120 и 200 МВт Новини енергетики. - №7.- 2000.- С. 36-40.    
2  Васьковский Ю.Н., Федоренко Г.М., Лившиц А.Л., Саратов В.А.     Повышение КПД турбогенераторов мощностью 120 и 200 МВт при уменьшении толщины листов шихтовки статора     Новини енергетики. - №8.- 2000.- С. 26-28