Шиманська Анна Анатоліївна

2018

Публікація Анотація Повний текст
 1 Anna Shymanska, Kateryna Pavlovska Principles of hybrid electromechanical structure classes genetic systematics // MEES'17 International conference on Modern electrical and energy systems

2017

Публікація Анотація Повний текст
 1 Шинкаренко В.Ф., Котлярова В.В., Шиманська А.А. Синтез магнітних систем з розподіленими обмотками-близнюками на основі їх генетичних програм // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. - Вип. 1/2017 (37). - С. 38-47.    

 2016

Публікація Анотація Повний текст
 1 Шинкаренко В.Ф. Инновационный синтез электромашинных агрегатов двойного вращения на основе их генетических программ / В.Ф. Шинкаренко, А.А. Шиманская, Ю.В. Гайдаенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – Харків: НТУ «ХПІ», № 11, 2016. – С. 93-101.    

 2015

Публікація Анотація Повний текст
 1 Шинкаренко В. Ф. Генетичне передбачення – системна основа інноваційних технологій в університетській освіті / В. Ф. Шинкаренко, А. А. Шиманська, В. В. Котлярова // Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті: матеріали ХVІ міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 травня 2015 р.). – Київ, 2015. –   С. 130 – 133    

2014

Публікація Анотація Повний текст
1 Шиманська А. А., Ємець В. І. Область існування класу універсальних колекторних двигунів для перфораторів // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 10–11 квітня 2014. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 249 – 251.    
2 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Моделювання електромеханічних систем” [Електронний ресурс]: метод рекомендації до СРС для студентів спеціальності 6.050702 «Електромеханіка» / Уклад.: В. Ф. Шинкаренко, А.А. Шиманська, В. В. Котлярова – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 66 с.    
3 Інформаційний аналіз функціональних класів електромеханічних перетворювачів енергії [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до виконання семестрового індивідуального завдання для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / Уклад.: А.А. Шиманська. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 36 с.    
  Термінологічний словник спеціальних термінів з генетичної електромеханіки [Електронний ресурс]: термінологічний словник для вивчення циклу дисциплін інноваційного спрямування для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / Уклад.: В. Ф. Шинкаренко, А.А. Шиманська. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. –78 с.    

2013

Публікація Анотація Повний текст
1 Шинкаренко В. Ф., Шиманская А. А., Осийчук Р. И. Особенности таксономии электромеханических объектов рода конических // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. - Київ: "Політехніка", 2013. - С. 234-236    
2 Шиманська А. А., Ємець В. І. Електричні двигуни для ручного будівельного інструменту ударної та ударно-обертової дії // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. - Київ: "Політехніка", 2013 - С. 252-253    
3 Шиманська А. А., Рябченко Д. О. Використання електродвигунів для тролейбусів // Доповіді за матеріалами   Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми
електроенерготехніки та автоматики. - Київ: "Політехніка", 2013. - С. 253-257
   
4 Шиманська А. А., Мельник Р. В. Особливості вибору електричних двигунів для малої побутової техніки // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. - Київ: "Політехніка", 2013. - С.257-259    
5 Шиманська А. А., Кравцов Д. А. Оглядовий аналіз сучасних електричних двигунів для робототехніки // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2013. - С. 259-261    
6 Шиманська А. А., Виноградський С. І., Борозенко С. І. Визначення області існування дискових електричних машин // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. - С. 259-261    
7 Шиманська А. А., Касян В. Ю. Вибір представника для визначення і розшифровки генетичної програми класу асинхронних двигунів обертово-поступального руху // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. - С. 259-261