Залучення здобувачів першого бакалаврського рівня до науково-дослідної роботи

Участь у Всеукраїнськіх конкурсах наукових робіт  Перейти
Перелік публікацій студентів у періодичних виданнях та матеріалах конференцій  Завантажити
Перелік українських видань, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus та Web of Science Перейти
Рекомендований перелік фахових видань Перейти
Перелік періодичних видань та конференцій, у яких здобувачі можуть публікувати свої результати у 2022р  Завантажити

 

Акти впровадження результатів розробки лабораторних стендів у освітній процес

 АКТ впровадження в освітній процес № 1  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 2  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 3  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 4  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 5  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 6  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 7  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 8  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 9  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 10  Завантажити
 АКТ впровадження в освітній процес № 11  Завантажити