ФЕА

ДО 100 – РІЧЧЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

 

Інноваційні розробки
кафедри електромеханіки

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ДЕЗІНТЕГРАТОРИ БАГАТОФАКТОРНОЇ ДІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАНОПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Призначення та сфера застосування

   Електромеханічні дезінтегратори (ЕМД) відносяться до нового класу високоефективного технологічного обладнання багатофакторної комплексної дії, яке призначено для здійснення та інтенсифікації різноманітних технологічних процесів, а саме: тонкого та надтонкого подрібнення матеріалів; приготування гомогенних сумішей, емульсій та суспензій; прискорення хімічних реакцій; приготування багатокомпонентних композитних і паливних сумішей; збагачування; активізації біологічних процесів; обеззаражування, та ін.

Затребуваність на ринку

  Розроблене технологічне обладнання затребувано в матеріалознавстві; порошкових технологіях; харчовій, хімічній, електронній та фармацевтичній промисловості; виробництві високоякісних фаянсових виробів; в технологіях приготування композитних матеріалів, пігментів для фарб та наповнювачів для пластмас; біотехнологіях; виробництві водовугільних і синтетичних паливних сумішей; матеріалів для будіндустрії та ін.

Стан готовності розробки

Розроблено, виготовлено та впроваджено експериментальні зразки ЕМД з об’ємом робочої камери: 1, 3, 10, 60 дм3
Розроблено нове покоління енергоефективних ЕМД (на стадії патентування)

 

Основні характеристики розробки

Напруга живлення – 220/380 В, 50 Гц;
Об’єм робочої камери - 0,5; 1; 3; 10 дм3;
Розмір вхідних інгредієнтів – до 15 мм;
Діапазон крупності мікрочастинок – 20 ÷ 200 нм
Форма мікрочастинок – сферична;

Основні переваги розробки

   У порівнянні з відомими аналогами, ЕМД характеризуються інтегральною дією комплексу фізичних факторів на технологічне середовище; відсутністю кінематичних передач і вузлів; модульним принципом нарощування активного об’єму; можливістю обробки матеріалів у вакуумних, газо- та рідиннонаповнених середовищах; можливістю отримання матеріалів з новими фізичними властивостями.

Стан охорони інтелектуальної власності

     Отримано 13 патентів України на винаходи та корисні моделі.

 

image001

 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», ФЕА, кафедра електромеханіки.
03056, Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, корп. №20
Тел/факс: 204- 82-38.