Г Р А Ф І К
захисту бакалаврських дипломних робіт
на здобуття ступіня “бакалавр”

за освітньо-професійною програмою підготовки
спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
спеціалізація – Електричні машини і апарати
захист бакалаврських дипломних робіт студентами гр. ЕМ-г61, ЕМ-г62, ЕМ-п71 кафедри електромеханіки

ВІДБУДЕТЬСЯ

17 та 18 червня 2020 р. о 12.00   онлайн