ЩИРО ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА !

Нашому колезі і наставнику, видатному  вченому - механіку, доктору технічних наук, професору  кафедри конструювання верстатів і машин ММІ, Заслуженому винахіднику УРСР, Заслуженому працівнику народної освіти України, Заслуженому викладачу НТУУ «КПІ», Doctor Honoris Causa ТУ-Габрово, віце-президенту ГО «Національна АН вищої освіти України», Юрію Миколайовичу Кузнєцову виповнилося  80 років.

24062020

Вся науково-інноваційна, педагогічна і громадська діяльність Юрія Миколайовича Кузнєцова безпосередньо пов’язана з КПІ імені Ігоря Сікорського. 

Професор Ю. М. Кузнєцов  опублікував понад 1000 наукових праць, написав 65 книг, є автором понад 400 винаходів, корисних моделей, промислових зразків, творів науки та «ноу-хау», 2-х стандартів СРСР на затискні пристрої, 8 керівних матеріалів та технічних умов (ТУ) з проектування і виготовлення цангових та безцангових затискних патронів нових серій.

Значна частина винаходів професора Кузнєцова Ю. М. впроваджена у виробництво в Україні, Болгарії та Китаї. За оригінальні винаходи його визнано переможцем Всеукраїнських конкурсів «Винахідник-2004», «Винахідник-2011», «Винахідник-2016». За видатні досягнення у винахідництві і інноваційній діяльності професор Ю. М. Кузнєцов у 2016 р. удостоєний вищої відзнаки Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) – Золотої медалі «Видатний винахідник».

Вражають наукові здобутки професора Кузнєцова. Він засновник і науковий керівник 4-х науково-педагогічних шкіл, які відомі як в Україні так і за її межами. Підготував 11 докторів та 44 кандидатів технічних наук. Під його науковим консультуванням успішно захистив докторську дисертацію Хамуйєла Ж.А. Герру (на тему «Генетико-морфологічний синтез затискних патронів»), який став першим на африканському континенті доктором технічних наук. Численні учні і послідовники сьогодні гідно представляють наукові школи професора Кузнєцова в Україні, Росії, Узбекистані, Болгарії, В'єтнамі, Йорданії і Лівані.

Професор Кузнєцов – автор концепції підготовки інтелектуальної еліти у ВНЗ України. Впровадив ряд нових дисциплін інноваційного спрямування, розробив навчальні програми для спеціалістів, магістрів і докторів філософії. Написав 45 підручників і навчальних посібників з різних дисциплін.

Юрій Миколайович веде активну громадську діяльність. Тривалий час очолював експертно-консультаційну комісію з питань інтелектуальної власності департаменту науки і інноватики КПІ імені Ігоря Сікорського, є членом науково-методичної комісії МОН України з інженерної механіки, спеціалізованих вчених рад  з захисту докторських і кандидатських дисертацій, виконує обов’язки віце-президента  ГО «Національна академія наук вищої освіти України».

За видатні досягнення у науково-технічній, інноваційній і громадській діяльності академік Кузнєцов Ю. М. удостоєний низкою академічних нагород, в тому числі: тричі лауреат академічної нагороди Ярослава Мудрого, лауреат академічної нагороди Святого Володимира, кавалер Ордена Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ і ІІ ступеня, медалі «За успіхи в науково-педагогічній діяльності», медалей Івана Пулюя і Миколи Дубини.

Тривалий час професор Ю. М. Кузнєцов плідно співпрацює з кафедрою електромеханіки ФЕА. Велику увагу він приділяє підтримці, подальшому розвитку і популяризації започаткованих на нашій кафедрі новітніх наукових напрямів з генетичного передбачення, інноваційних освітніх технологій, генетичного синтезу і аналізу складних технічних систем. За результатами співпраці творчих колективів двох кафедр, за безпосередньою участю аспірантів і студентів-механіків і електромеханіків вперше:

- започатковано і розроблено науково-методичні засади новітніх наукових напрямів «Генетична електромеханіка» і «Генетична механіка»;

- за результатами спільних досліджень науково доказано генетичну природу і розроблено єдину методологію генетичного передбачення, синтезу та аналізу осесиметричних електромеханічних і механічних об’єктів;

- розроблено навчальну програму підготовки докторів філософії «Інноватика і креатологія»;

- підготовлено нові дисципліни інноваційного циклу «Інноваційний синтез електромеханічних систем» і «Основи міждисциплінарного синтезу складних технічних систем»;

- вперше відкрито і пояснено загальносистемні принципи і ефекти в генетичному структуроутворенні механічних об’єктів такі як: механічний ген, структурна гомологія, ізомерія, генетична пам'ять, реплікація, схрещування, інверсія, кросинговер, мутація та ін.;  

- створено і запатентовано багатофункціональні технічні об’єкти модульного типу «Мотор-шпиндель», які вперше в світі синтезовано за результатами розшифрування генетичних програм;

- розроблено і впроваджено в навчальний процес інноваційну технологію навчання студентів технічних спеціальностей з гарантованим інноваційним ефектом виконання навчальних робіт на рівні конкурентоздатних технічних рішень і винаходів;

- видано тлумачний термінологічний словник з структурної і генетичної електромеханіки.

24062020 2  24062020 3 

Професор Кузнєцов виступає на науковому семінарі кафедри електромеханіки
«Структурно-системні дослідження в електромеханіці».

Професор Кузнєцов Ю.М. вручає диплом переможця Міжнародного конкурсу
серед студентів – винахідників на здобуття Премії ім. д-ра Еміла Бенатова.ст. 4 курсу кафедри електромеханіки Івану Якиміву.

Сьогодні Ю. М. Кузнєцов веде активну і багатогранну інтелектуальну і просвітницьку діяльність, присвячуючи її вихованню студентської молоді, підготовці майбутніх фахівців і науковців, відродженню вітчизняного верстатобудування, удосконаленню вищої технічної освіти, збереженню та примноженню іміджу інженера-творця.

Колектив кафедри електромеханіки ФЕА вітає Юрія Миколайовича зі славним ювілеєм. Щиро бажаємо ювіляру творчого довголіття, доброго здоров’я, натхнення, нових ідей і творчих звершень.

В.о. завідувача кафедри електромеханіки,   
 д.т.н., професор    Василь  Шинкаренко