Загальні вимоги до структури, обсягу та змісту дипломного проекту ( роботи )

Скачати pdf   Скачати doc

Структура дипломного проекту (роботи)

Скачати pdf   Скачати doc

Вимоги до структури та змісту дипломного проекту (роботи) (2018)

Скачати pdf   Скачати doc

Завдання на дипломну роботу бакалавра (2018)

Скачати pdf   Скачати doc

Завдання на дипломну роботу бакалавра (прискореники) (2018)

Скачати pdf   Скачати doc

Титульний лист на дипломну роботу, бакалавр (2018)

Скачати pdf   Скачати doc

Титульний лист на дипломну роботу, бакалавр (прискореники) (2018)

Скачати pdf   Скачати doc

Рецензія на ДР бакалавра (2018)

Скачати pdf   Скачати doc

Відгук керівника ДР бакалавра (2018)

Скачати pdf   Скачати doc

Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації (2018)

Скачати pdf   Скачати doc

Завдання на магістерську дисертацію (2018)

Скачати pdf   Скачати doc

Титульний лист на магістерську дисертацію (2018)

Скачати pdf   Скачати doc

Рецензія на магістерську дисертацію (2018)

Скачати pdf   Скачати doc

Відгук наукового керівника магістерської дисертації (2018)

Скачати pdf   Скачати doc

Заява на отримання диплому міжнародного зразка

Скачати

ПОЛОЖЕННЯ про державну атестацію студентів НТУУ "КПІ"

Скачати

Бланк анотації до дипломної роботи (проекту)

Скачати

РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей

Скачати