Шинкаренко Василь Федорович

2018

Публікація Анотація Повний текст
1 Шинкареннко В.Ф. О природе структурных параллелизмов в технической эволюции электромеханических преобразователей энергии // Електромеханічні і енергозберігаючі системи, випуск № 1, 2018. – С. 8–22   pdf
2 Шинкаренко В.Ф., Шведчикова И.А., Котлярова В.В. Изотопия в структурной организации и эволюции электромеханических преобразователей энергии // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії". – Х. : НТУ «ХПІ», 2018. – № 5 (1281). – С. 14–25.  
3    
4      
5
   

2017

Публікація Анотація Повний текст
1  Шинкаренко В.Ф. Синтез магнітних систем з розподіленими обмотками-близнюками на основі їх генетичних програм / В.Ф. Шинкаренко, В.В. Котлярова, А.А. Шиманська // Електромеханічні і енергозберігаючі системи, вип. № 1, 2017. – С.38 – 47    
2  Шинкаренко В.Ф. Генетичне передбачення в стратегії інноваційного розвитку технічних галузей і технологій. – Матеріали міжнар. наук.‐практ. конф. «Прикладні науково-технічні дослідження», 5 ‐ 7 квітня 2017р. - Івано‐Франківськ, 2017. – С. 79.    
3 Шинкаренко В.Ф. Технологія генетичного передбачення в технічних системах: від генетичного коду до інноваційних проектів.  Зб. тез Х Міжнар. наук.-практ. конфер. «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси «ІІРТК-2017», 16 – 17 травня, 2017 р. –К.: НАУ. - С. 142 – 144.    
4 Дагаєв М.О., Шинкаренко В.Ф. ГЕНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ МОДУЛІВ ДЛЯ
БАГАТОКООРДИНАТНОГО МЕТАЛООБРОБНОГО ВЕРСТАТА НОВОГО ПОКОЛІННЯ // Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє: збірник тез наукових доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції м. Сєвєродонецьк, 27-28 квітня 2017 р. – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. – С. 84 – 88
   
5 Котлярова В.В., Якимів І.М., Самойленко А.В., Шинкаренко В.Ф. ІННОВАЦІЙНИЙ СИНТЕЗ АСИНХРОННИХ МАШИН
З ТОПОЛОГІЧНО ЕКВІВАЛЕНТНИМИ ОБМОТКАМИ БЛИЗНЮКОВИХ ВИДІВ // Технічні науки в Україні: погляд у майбутнє: збірник тез наукових доповідей II Всеукраїнської інтернет-конференції м. Сєвєродонецьк, 27-28 квітня 2017 р. – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. – С. 89 – 92
   
6 Shynkarenko V., Kotliarova V. Twin-objects and Double-objects in the Structural Evolution of Electromechanical Energy Converters // 2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). – Р. 116 – 119.    

2016

Публікація Анотація Повний текст
1 Shynkarenko V., Kuznetsov Y. Interdisciplinary Approach to Modeling and Synthesis of difficult Technical Systems. // Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 52, 2016. - Р. 24-28.    
2  Шинкаренко В.Ф., Шиманская А.А., Гайдаенко Ю.В. Принципы управления структурной эмерджентностью при создании сложных технических систем с электромеханическими преобразователями энергии /Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. «Системи розроблення та поставлення продукції на виробництво», 17-20 травня 2016 р. – Суми, СДУ, 2016. – С. 96-97.    
3  Шинкаренко В.Ф., Чумак В.В., Монахов Е.А. Структурно-системный анализ тороидальных плоских электрических машин / В.Ф. Шинкаренко, В.В. Чумак В.В., Е.А. Монахов // Електромеханічні і енергозберігаючі системи, випуск №3, 2016. – С. 50 – 56.    
4 Шинкаренко В.Ф. Инновационный синтез электромашинных  агрегатов двойного вращения  на основе их генетических программ / В.Ф. Шинкаренко, А.А. Шиманская, Ю.В. Гайдаенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – Харків: НТУ «ХПІ», №  11, 2016. – С. 93-101.    
5 Шинкаренко В.Ф. Просторова геометрія і топологія в структурній організації і еволюції електромеханічних перетворювачів енергії / В.Ф. Шинкаренко, А.А. Шиманська, В.В. Котлярова. Зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. «Прикладна геометрія та інформ. технології «AGIT-2016». -  Миколаїв,  2016. – С. 78-79.    
6 Шинкаренко В.Ф. Междисциплинарный генетический подход в информационных технологиях проектирования сложных технических систем / В.Ф. Шинкаренко, Ю.Н. Кузнецов. - Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології та взаємодії. 8-10 листопада 2016 р.». – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – С. 241-242.    
7 Shynkarenko V., Kuznetsov Y. Interdisciplinary Approach to Modeling and Synthesis of difficult Technical Systems. // Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 52, 2016. - Р. 24-28.    

2015

Публікація Анотація Повний текст
1 Shynkarenko V., Kotliarova V., Ahmad N. Al-Husban. Genetical Modeling, and Experimental Analysis of the Functional Evolution of Electromechanical Energy Converters // Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 49’2015. Р. 15–20.    
2 Шинкаренко В.Ф., Котлярова В.В., Шиманская А.А. Групповой синтез электромеханических дезинтеграторов с максимальным использованием активного объема // Электротехнические и компьютерные системы, 2015. – № 19 (95) – С. 95–100.    
3 Шинкаренко В.Ф., Котлярова В.В., Шиманская А.А. Определение и анализ генетических программ совмещенных электромеханических систем типа «Мотор-подшипник» с газомагнитным подвесом ротора // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 5 (1114). – С. 96–101.    
4 Шинкаренко В.Ф., Шиманська А.А., Котлярова В.В. Генетичне передбачення – системна основа інноваційних технологій в університетській освіті // Зб. матеріалів XVI міжнар. наук.-практ. конф. «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». – К.: ІВЕ НАНУ, 2015. – С. 130–132.    
5 XVI міжнар. наук.-практ. конф. «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті», учасники: Шинкаренко В.Ф., Шиманська А.А., Котлярова В.В.; назва доповіді: «Генетичне передбачення – системна основа інноваційних технологій в університетській освіті» (м. Київ, 28.05.2015);    

2014

Публікація Анотація Повний текст
1 Shynkarenko V. Genetic programs of developing man-made systems as a source of system information about the problems of the past and future. Material of Workshop “Information Security - International Training Workshop». Kyiv, Ukraine, 2014. – P.p. 34 – 46. PDF   
2 Шинкаренко В.Ф., Гайдаєнко Ю.В., Кобзенко Л.М., Отрішко П.В. Розпізнавання генетичних програм функціонального класу складних електромеханічних систем за інформацією його довільного представника // Електромеханічні і енергозберігаючі системи, № 1, 2014. – С. 57 – 65.Шинкаренко В.Ф., Гайдаєнко Ю.В., Кобзенко Л.М., Отрішко П.В. Розпізнавання генетичних програм функціонального класу складних електромеханічних систем за інформацією його довільного представника // Електромеханічні і енергозберігаючі системи, № 1, 2014. – С. 57 – 65. PDF   
3 Vasyl Shynkarenko, Iurii Gaidaienko, Ahmad N. Al-Husban. Decoding and Functional Analysis of Genetic Programs of Hybrid Electromechanical Structures. Modern Applied Science, Vol. 8, No. 2, 2014.Vasyl Shynkarenko, Iurii Gaidaienko, Ahmad N. Al-Husban. Decoding and Functional Analysis of Genetic Programs of Hybrid Electromechanical Structures. Modern Applied Science, Vol. 8, No. 2, 2014. PDF  
4 Genetic program of structural evolution and synthesis of spindle-motor hybrid electromechanical systems.Vasyl Shinkarenko, Yuriy Kuznetsov, Aleksandr Salenko, Iurii Gaidaienko, Ekaterina Oleynik, Olga Chenchevaya// Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 48' 2014. p.p. 15 – 19.    

2013

Публікація Анотація Повний текст
1 Shinkarenko V., Kuznietsov Y., Gaidaienko J., Oliynyk K. The Operability Analysis of Spindle-Motors Hybrid Electromechanical Systems. 13 th Anniversary International scientific Conference «Unitech’13», 22 – 23 November 2013. Gabrovo, Bulgaria. Vol. III, 2013. – P.p. 268 – 272.Shinkarenko V., Kuznietsov Y., Gaidaienko J., Oliynyk K. The Operability Analysis of Spindle-Motors Hybrid Electromechanical Systems. 13 th Anniversary International scientific Conference «Unitech’13», 22 – 23 November 2013.  Gabrovo, Bulgaria. Vol. III, 2013. – P.p. 268 – 272. PDF  
2 Shinkarenko V.F., Shvedchikova I.A., Kotlyarova V.V. Evolutionary Experiments in Genetic Electromechanics. 13 th Anniversary International scientific Conference «Unitech’13», 22 – 23 November 2013. Gabrovo, Bulgaria. Vol. III, 2013. – P.p. 289 – 294.Shinkarenko V.F., Shvedchikova I.A., Kotlyarova V.V. Evolutionary Experiments in Genetic Electromechanics. 13 th Anniversary International scientific Conference «Unitech’13», 22 – 23 November 2013.  Gabrovo, Bulgaria. Vol. III, 2013. – P.p. 289 – 294. PDF  
3 Шинкаренко В.Ф., Котлярова В.В., Чумак В.В. Исследование эффективности использования электромеханических дезинтеграторов многофакторного действия в технологии активации портландцемента. Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми підвищення ефективності електромеханичних перетворювачів в електроенергетичних системах». 23 – 27 вересня 2013. – Севастополь, 2013. – С. 171 – 174.    
4 Шинкаренко В.Ф.  Принцип системности в структурной эволюции электромеханических преобразователей энергии. Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми підвищення ефективності електромеханичних перетворювачів в електроенергетичних системах». 23 – 27 вересня 2013. – Севастополь, 2013. – С. 3 – 8.    
5 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи інноваційного спрямування «Спрямований синтез нових різновидів електричних машин з використанням закону гомологічних рядів». Укл.: Шинкаренко В.Ф., Шиманська А.А., Котлярова В.В. Київ: НТУУ «КПI», 2013. – 110 с. Електронне видання.    
6 Шинкаренко В.Ф. Генетические программы структурной эволюции антропогенных систем. (Междисциплинарный аспект). Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Вип. 13 , том 4. Мелітополь, 2013. – С. 11 - 20.Шинкаренко В.Ф. Генетические программы структурной эволюции антропогенных систем. (Междисциплинарный аспект). Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Вип. 13 , том 4. Мелітополь, 2013. – С. 11 - 20. PDF  
7 Shinkarenko V., Gaidaienko Iu., Ahmad N. Al-Husban. Genetic Programs of Structural Evolution of Hybrid Electromechanical Objects. International journal of Engineering & Technology. Vol 2, No 1 (2013). - Р. 44-49.Shinkarenko V., Gaidaienko Iu., Ahmad N. Al-Husban. Genetic Programs of Structural Evolution of Hybrid Electromechanical Objects. International journal of Engineering & Technology. Vol 2, No 1 (2013). - Р. 44-49. PDF  

2012

Публікація Анотація Повний текст
1 Маляренко С.О., Мошняга Т.А., Шинкаренко В.Ф. Структурно-системний аналіз генераторів зворотно-поступального руху для хвильових електростанцій. Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми підвищення ефективності електромеханічних перетворювачів в електроенергетичних системах», м. Севастополь, 17 – 20 вересня 2012. – Севастополь, 2012. – С. 107 – 110.    
2 Гайдаенко Ю.В., Ковтун А.С., Шинкаренко В.Ф. Поисковое проектирование электромеханических модулей типа «Мотор – шпиндель» с использованием технологии структурного предвидения. Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми підвищення ефективності електромеханічних перетворювачів в електроенергетичних системах», м. Севастополь,  17 – 20 вересня 2012. – Севастополь, 2012. – С. 110 – 113.    
3 Шинкаренко В.Ф., Чумак В.В. Концепция теории генетической надежности электромеханических объектов. Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми підвищення ефективності електромеханічних перетворювачів в електроенергетичних системах», м. Севастополь,  17 – 20 вересня 2012. – Севастополь, 2012. – С. 3 – 7.    
4 Шинкаренко В.Ф., Котлярова В.В. Эволюционные эксперименты в структурной электромеханике. Материалы міжнар. наук.-техн. конф. Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми підвищення ефективності електромеханічних перетворювачів в електроенергетичних системах», м. Севастополь, 17 – 20 вересня 2012. – Севастополь, 2012. – С. 7 – 12.    
5 Кузецов Ю.Н., Шинкаренко В.Ф. Генетический подход – ключ к созданию сложных технических систем //Технологічні комплекси, № 1,2, 2012. – С. 15 – 29.Кузецов Ю.Н., Шинкаренко В.Ф.  Генетический подход – ключ к созданию сложных технических систем //Технологічні комплекси, № 1,2, 2012. – С. 15 – 29. PDF  
6 Шинкаренко В.Ф., Заблодский Н.Н., Плюгин В.Е. Моделирование и инновационный синтез полифункциональных электромеханических преобразователей энергии. Монография. - Алчевск, 2012. – 263 с.    
7 Шинкаренко В.Ф., Котлярова В.В. Теория и практика управляемой эволюции на уровне произвольных Видов электромеханических преобразователей энергии. Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Вип. 2, том 1, 2012. – С. 3 – 14.Шинкаренко В.Ф., Котлярова В.В. Теория и практика управляемой эволюции на уровне произвольных Видов электромеханических преобразователей энергии. Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Вип. 2, том 1, 2012. – С. 3 – 14. PDF  
8 Шинкаренко В.Ф., Гайдаенко Ю.В., Маляренко С.А., Мошняга Т.А. Генетическая программа управляемой эволюции электрических генераторов возвратно-поступательного движения // Електромеханічні і енергозберігаючі системи, № 1, 2012. – С. 25 – 30.Шинкаренко В.Ф., Гайдаенко Ю.В., Маляренко С.А., Мошняга Т.А. Генетическая программа управляемой эволюции электрических генераторов возвратно-поступательного движения // Електромеханічні і енергозберігаючі системи, № 1, 2012. – С. 25 – 30. PDF  
9 Шинкаренко В.Ф. Лысак В.В. Генетические программы структурной эволюции функциональных классов электромеханических систем // Електротехніка і електромеханіка, - 2012, - № 2. – С. 56 – 62.Шинкаренко В.Ф. Лысак В.В. Генетические программы структурной эволюции функциональных классов электромеханических систем // Електротехніка і електромеханіка, - 2012, - №  2. – С. 56 – 62. PDF  
10 В.Ф. Шинкаренко, В.В. Наний, В.В. Лысак, А.А. Дунев. Генетическая программа структурной эволюции электродвигателей с катящимся ротором // Електротехніка та електроенергетика, №2, 2012. – С. 42 – 48.В.Ф. Шинкаренко, В.В. Наний, В.В. Лысак, А.А. Дунев. Генетическая программа структурной эволюции электродвигателей с катящимся ротором // Електротехніка та електроенергетика, №2, 2012. – С. 42 – 48. PDF  

2011

Публікація Анотація Повний текст
1 Vasiliy F. Shinkarenko, Mikhaylo V. Zagirnyak and Irina A. Shvedchikova. Structural-Systematic Approach in Magnetic Separators Design / Computational Methods for the Innovative Design of Electrical Devices, 2011, Volume 327, Pages 201-217.Vasiliy F. Shinkarenko, Mikhaylo V. Zagirnyak and Irina A. Shvedchikova. Structural-Systematic Approach in Magnetic Separators Design / Computational Methods for the Innovative Design of Electrical Devices, 2011, Volume 327, Pages 201-217. PDF  
2 Шинкаренко В.Ф. Генетическое предвидение как системная основа в стратегии управления инновационным развитием технических систем. Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Вип. 11, том 4, 2011. – С. 3 – 19.Шинкаренко В.Ф. Генетическое предвидение как системная основа в стратегии управления инновационным развитием технических систем. Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Вип. 11, том 4, 2011. – С. 3 – 19. PDF  
3 Шинкаренко В.Ф. Заблодский Н.Н., Плюгин В.Е. Обосноваание принципов объектно-ориентированного проектирования электромеханических преобразователей энергии / Вестник нац. техн. унив. «ХПИ», № 48, 2011. – С. 76 – 83.Шинкаренко В.Ф. Заблодский Н.Н., Плюгин В.Е. Обосноваание принципов объектно-ориентированного проектирования электромеханических преобразователей энергии / Вестник нац. техн. унив. «ХПИ», № 48, 2011. – С. 76 – 83. PDF  
4 Shynkarenko V., Kuznietsov Y. Genetic Programs of Complex Evolutionary Systems (Part 1). 11th Anniversary International scientific Conference «Unitech’11», 18 – 19 November 2011. Gabrovo, Bulgaria.Vol. I. P.p. 33-43.Shynkarenko V., Kuznietsov Y. Genetic Programs of Complex Evolutionary Systems (Part 1). 11th Anniversary International scientific Conference «Unitech’11», 18 – 19 November 2011.  Gabrovo, Bulgaria.Vol. I. P.p. 33-43. PDF  
5 Shynkarenko V., Kuznietsov Y. Genetic Programs of Complex Evolutionary Systems (Part 2). 11th Anniversary International scientific Conference «Unitech’11», 18 – 19 November 2011. Gabrovo, Bulgaria.Vol. I. P.p. 44-52.Shynkarenko V., Kuznietsov Y. Genetic Programs of Complex Evolutionary Systems (Part 2). 11th Anniversary International scientific Conference «Unitech’11», 18 – 19 November 2011.  Gabrovo, Bulgaria.Vol. I. P.p. 44-52. PDF  
6 Gaidaienko J., Shynkarenko V. Principles of Structural Organisation and Genetic Creation Models of Hybrid Electromechanical Systems. 11th Anniversary International scientific Conference «Unitech’11», 18 – 19 November 2011. Gabrovo, Bulgaria.Vol. I. P.p. 79-84.Gaidaienko J., Shynkarenko V. Principles of Structural Organisation and Genetic Creation Models of  Hybrid Electromechanical Systems. 11th Anniversary International scientific Conference «Unitech’11», 18 – 19 November 2011.  Gabrovo, Bulgaria.Vol. I. P.p. 79-84. PDF  
7 Yuriy Kuznietsov, Vasiliy Shinkarenko. The Genetic approach is the key to innovative Synthesis of complicated Technical Systems. Journal of the Technical University at Plovdiv, Bulgaria Fundamental Sciences and Applications/ Volume 16, book 2, 2011. P.p. 15 – 33.Yuriy Kuznietsov, Vasiliy Shinkarenko. The Genetic approach is the key to innovative Synthesis of complicated Technical Systems. Journal of the Technical University at Plovdiv, Bulgaria Fundamental Sciences and Applications/ Volume 16, book 2, 2011.  P.p. 15 – 33. PDF  

2010

Публікація Анотація Повний текст
1 Shynkarenko V.F., Zagirnyak M.V., Shvedchikova I.A. Methods for using intertype homology for synthesizing new structural versions of magnetic separators / (2010) Russian Electrical Engineering, 81 (9), p.p. 504 – 508.Shynkarenko V.F., Zagirnyak M.V., Shvedchikova I.A. Methods for using intertype homology for synthesizing new structural versions of magnetic separators / (2010) Russian Electrical Engineering, 81 (9), p.p. 504 – 508. PDF   
2 Шинкаренко В.Ф., Гайдаенко Ю.В. Генетические принципы структурообразования гибридных электромеханических систем. - Вісник КДУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2010 (62). Частина 2. – C. 47 – 50.Шинкаренко В.Ф., Гайдаенко Ю.В. Генетические принципы структурообразования гибридных электромеханических систем. - Вісник КДУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2010 (62). Частина 2. – C. 47 – 50. PDF   
3 Шинкаренко В.Ф., Загирняк М.В., Шведчикова И.А. Решение задач поискового проектирования магнитных сепараторов с использованием структурно-системного подхода // Изв. вузов. Электромеханика. - 2010. - N1. - С. 69-76.Шинкаренко В.Ф., Загирняк М.В., Шведчикова И.А. Решение задач поискового проектирования магнитных сепараторов с использованием структурно-системного подхода // Изв. вузов. Электромеханика. - 2010. - N1. - С. 69-76. PDF