Розклад
на 2 семестр 2019/2020 навчального року
3-ий курс

День

№ пари

час

тиж.

ЕМ-71 ЕМ-п71

П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К

        

 1

830-1005

1    
2
Електричні системі та мережі
ст.вик. Пекур П. П.
110-20 Лаб
 

2

1025-1200

1
Моделювання електромеханічних систем
зав.каф. Шинкаренко В. Ф.
119-20 Лек
 
2
Моделювання електромеханічних систем
зав.каф. Шинкаренко В. Ф.
119-20 Лек

3

1220-1355

1
Охорона праці та цивільний захист
проф. Третьякова Л. Д.
710-22 Лек
2
Охорона праці та цивільний захист
проф. Третьякова Л. Д.
710-22 Лек

4

1415-1550

1
Теорія автоматичного керування -1
доц. Гайденко Ю. А.
119-20 Лек
2  

5

1610-1745

1  
2  

В
І
В
Т
О
Р
О
К

1

830-1005

1    
2  
Випробування та експлуатація електричних апаратів
ас. Гаран Я. О.
07-1-01 Лаб

2

1025-1200

1
Електричні системі та мережі
ст.вик. Пекур П. П.
1-20 Лек
 
2
Електричні системі та мережі
ст.вик. Пекур П. П.
1-20 Лек
Випробування та експлуатація електричних апаратів
ас. Гаран Я. О.
07-1-01 Лаб

3

1220-1355

1
Моделювання електромеханічних систем
зав.каф. Шинкаренко В. Ф.
119-20 Прак
2
Теорія електроприводу
доц. Халімовський О. М.
006-20 Лаб

4

1415-1550

1
Основи автоматизованого проектування ЕМ -2
ст.вик. Цивінський С. С.
118-20 Прак
2
Теорія електроприводу
доц. Халімовський О. М.
006-20 Лаб

5

1610-1745

1
2

С
Е
Р
Е
Д
А

1

830-1005

1  
Монтаж та експлуатація ЕМ 2
доц. Коваленко М. А.
119-20 Лек
2  
Монтаж та експлуатація ЕМ 2
доц. Коваленко М. А.
119-20 Прак

2

1025-1200

1
Іноземна мова професійного спрямування-1
вик. Чмель В. В.
008-20 Прак
Безконтактні регульовані електричні машини
доц. Коваленко М. А.
119-20 Лек
2  
Безконтактні регульовані електричні машини
доц. Коваленко М. А.
119-20 Прак

3

1220-1355

1
2

4

1415-1550

1
Правознавство
ст.вик. Тихонюк О. В.
502-20 Прак
2
Правознавство
ст.вик. Тихонюк О. В.
3-20 Лек

5

1610-1745

1
2

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1

830-1005

1    
2    

2

1025-1200

1
Охорона праці та цивільний захист
ст.вик. Землянська О. В.
 102–22 Прак
Техніка високих напруг
проф. Бржезицький В. О.
 07-1–01 Лек
2
Охорона праці та цивільний захист
ст.вик. Землянська О. В.
 102–22 Прак
Техніка високих напруг
проф. Бржезицький В. О.
 07-1–01 Лек

3

1220-1355

1
Основи автоматизованого проектування ЕМ -2
ст.вик. Цивінський С. С.
118-20 Лек
2
Основи автоматизованого проектування ЕМ -2
ст.вик. Цивінський С. С.
118-20 Лек
Техніка високих напруг
доц. Троценко Є. О.
07-1-01 Лаб

4

1415-1550

1
Теорія автоматичного керування -1
доц. Гайденко Ю. А.
118-20 Лек
2
Теорія автоматичного керування -1
доц. Гайденко Ю. А.
118-20 Лек
Техніка високих напруг
доц. Троценко Є. О.
07-1-01 Лаб

5

1610-1745

1
Теорія автоматичного керування -1
доц. Гайденко Ю. А.
118-20 Прак
 
2    

П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я

1

830-1005

1    
2
Електричні системі та мережі
ст.вик. Пекур П. П.
 1-20 Лек

2

1025-1200

1
Охорона праці та цивільний захист
ст.вик. Землянська О. В.
 102-22
2
Охорона праці та цивільний захист
ст.вик. Землянська О. В.
 102-22  

3

1220-1355

1
Теорія електроприводу
доц. Король С. В.
 407-22 Лек
2    

4

1415-1550

1    
2    

5

1610-1745

1    
2    

С
У
Б
О
Т
А

1

830-1005

1    
2    

2

1025-1200

1    
2    

3

1220-1355

1    
2    

4

1415-1550

1    
2    

5

1610-1745

1    
2    

* У розкладі можуть бути зміни, уточнюйте розклад біля деканату.